"...Bila je to Una. Otac se smije, misli da sam se prepao pa me pridržava i govori mi da se ne bojim, da je ćuprija tvrda, a ja se ne bojim: samo lebdim, sav prosjan tom Unom, tim nevidljivim čudom, za koje bih jedino znao reći, ljepota, ljepota, malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem."
Skender Kulenović

Danas u Bihaću data podrška aktiviranju dijela Unske pruge od Bihaća do Martin Broda u turističke svrhe. 

 

Na inicijativu direktora Nacionalnog parka „Una“, Amarilda Mulića, danas je u Bihaću održan sastanak između predstavnika Nacionalnog parka „Una“, JP Željez