"...Bila je to Una. Otac se smije, misli da sam se prepao pa me pridržava i govori mi da se ne bojim, da je ćuprija tvrda, a ja se ne bojim: samo lebdim, sav prosjan tom Unom, tim nevidljivim čudom, za koje bih jedino znao reći, ljepota, ljepota, malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem."
Skender Kulenović

U vezi odluge Gradskog vijeća Bihać kojom se daje suglasnost na pokretanje postupka dodjele koncesije javnim natječajem- tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod  i Dobrenica oglasile su se i međunarodne institucije za zaštitu prirode.

U prilogu je jedna od reakcija koju je Euronatur uputio gradonačelniku Bihaća mr.sci