Godišnje ribolovne dozvole za 2017. god. su u prodaji

Godišnje ribolovne dozvole za 2017. godinu su u prodaji u upravi JP NP "Una" d.o.o. Bosanska br. 1 Bihać