Predstavnici Misije OSCE-a u BIH u posjeti upravi NP Una

Na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je u upravi JP Nacionalni park „Una“ upriličen sastanak između zamjenika šefa Misija OSCE-a u BIH Aleksandra Čupligina sa suradnicima i direktora Nacionalnog parka Una Amarilda Mulića.

Naime, Misija OSCE-a u BIH je prepoznala rad, rezultate i važnost Nacionalnog parka Una za ovaj dio BIH, te je iz tog razloga upriličen sastanak sa direktorom NP Una koji je prema njegovim riječima bitan partner OCSE-a u BIH.

Gosp. Čupligin je u početku sastanka istaknuo kako su pripremili veći broj pitanja za koje su smatrali da su važna kako bi se bolje upoznali sa dosadašnjim radom i planovima za budućnost, kao i eventualnim problemima koji utiču na normalan rad JP NP Una Bihać koji je upravitelj ovim zaštićenim područja.

Direktor je u svom izlaganju upoznao gosp. Čupligina o stanju iz oblasti zaštite prirode u BIH općenito, a sa posebnim osvrtom na dosadašnje rezultate i planove kada je u pitanju zaštita Nacionalnog parka Una sukladno donesenim propisima i planskim dokumentima. Dosta vremena tokom sastanka je razgovarano o ekonomskoj valorizaciji NP Una kao bitnom segmentu koji se tiče lokalnog stanovništva i sveukupnog razvoja područja NP-a, a čiji rezultati multiplikativno i u značajnoj mjeri utiču na puno šire područje od onog koje je stavljeno pod zaštitu i taj trend je u porastu. Govoreći o svim dosadašnjim pokazateljima koji upućuju na važnost razvoja NP Una u svakom smislu, direktor Mulić je posebno i konkretno istaknuo probleme koji mogu usporiti ili zaustaviti razvoj lokalne zajednice kroz očekivane dobrobiti od NP Una, a zbog postojećih problema u vezi nedostajuće ili postojeće kvalitativno gledajući neadekvatne javne infrastrukture. Tu su prevashodno istaknuti problemi sa putnim komunikacijama Orašac-Štrbački buk i Kulen Vakuf-Martin Brod, kao i ostalim pratećim sadržajima koji sunužni uz ovakve infrastrukturne projekte.

Direktor Mulić se također dotaknuo značaja Unske pruge i problema zbog njenog svakodnevnog propadanja i pored činjenice da u turističkom sektoru ova pruga ima važan značaj i predstavlja razvojnu šansu, ali ne samo NP Una i grada Bihaća, nego općenito posrnule privrede ovog kraja i regije pri tome misleći i van granica Bosne i Hercegovine. Oživljavanjem Unske pruge bi se napravio daleko jači iskorak po pitanju ekonomskog razvoja, ali i u zaštiti prirode, zbog uvođenja posebnog i za prirodu manje škodljivog režima transporta posjetilaca do najatraktivnijih prirodnih vrijednosti U NP Una.

Gosp. Čupligin se interesovao i za ranije događaje koji se tiču izgradnje hidrocentrale u NP Una o čemu je direktor Mulić dao opširan osvrt i ovom problemu. Istaknuto je kako sa aspekta zakonskih propisa i planskih dokumenata takvi zahvati nisu predviđeni u području NP Una i prostornom planu područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BIH koji obuhvata i područje NP Una. Direktor Mulić je istaknuo kako mu zbog toga nisu jasne „prijetnje“ hidrocentralama u akvatoriju NP Una obzirom da nisu planirane, a pri tome uvažavajući potrebu za proizvodnjom električne energije na neki drugi način. Međutim, Mulić je istaknuo kako su lokalno stanovništvo i stanovnici Pounja najveći zaštitari rijeke Une i prirode općenito. Zaljubljenici u rijeku Unu smatraju da „Priroda nema alternativu“, a tu je Una na prvom mjestu.

U duhu zaštite prirode i rijeke Une nakon sat i pol razgovora sastanak je završen.