Delegacija iz Slovenije posjetila upravu NP Una

Upravu JP Nacionalni park „Una“ danas je posjetila delegacija iz Slovenije u kojoj su prof. dr. Sašo Murtič iz Ministarstva za promet (letalstvo-zrakoplovstvo) R Slovenije, prof. dr. Boštjan Brumen dekan Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru i Aleš Janžovnik direktor firme E-GRUS d.o.o..

Goste je primio direktor Nacionalnog parka „Una“ Amarildo Mulić sa suradnicima, a tema sastanka su bili moguća suradnja i projekti vezani za NP Una i turizam općenito u gradu Bihaću. Jedna od tema je bila i započeti projekat Grada Bihaća vezan za izgradnju aerodroma „Golubić“, izvjesnost njegove izgradnje i vizija NP Una koje se vežu za ovaj projekat i razvoj turizma u NP Una i gradu Bihaću. Direktor Mulić je upoznao goste o dosadašnjem radu i razvoju NP Una i planovima za budućnost po pitanju zaštite, a isti tako i razvoja turizma obzirom na postojeće, a neiskorištene potencijale kojima ovaj kraj obiluje, posebno prirodne vrijednosti.

Nakon ovog sastanka direktor Mulić i delegacija iz Slovenije su prisustvovali na sastanku koji je povodom projekta izgradnje aerodroma u Bihaću upriličen sa gradonačelnikom grada Bihaća gosp. Šuhretom Fazlićem i njegovim suradnicima.