Poribljavanje rijeke Une pastrmkom i lipljenom

J.P. Nacionalni park „Una“ protekle sedmice izvršilo je prvu fazu poribljavanja na području od Martin Broda do Kulen Vakufa. Poribljavanje je izvršeno autohtonim vrstama i to većim primjercima potočne pastrmke i lipljena, a izvršili su ga uposlenici NP Una uz nesebičnu pomoć volontera, studenata i profesora Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta iz Sarajeva.

Sljedeća faza poribljavanja vršit će se ribljom mlađi također potočne pastrmke i lipljena.

Inače, u rijeci Uni je oko 20 različitih ribljih vrsta, prije svega cipranida i salmonida. U cipranide ili bijelu ribu spadaju škobalj, mren, plotica, i dr., a u salmonide pastrmka, lipljen, mladica, štuka, itd.

Za riblji fond rijeke Une, najveći problem predstavljaju oni ribolovci koji hvataju sitnu ribu koja je "ispod mjere" i koja na taj način praktično nestaje iz rijeke.

Stoga, ovom prilikom apelujemo na građane da se pridržavaju pravila ribarenja na vodama Nacionalnog parka Una kako bismo uspjeli riblji fond sačuvati u granicama održivosti.