Odluka o zabrani ribolova

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JP NACIONALNI PARK „UNA“ d.o.o.

Broj: 01-2262/17
Bihać, 18.08.2017. godine

Na osnovu člana 40. i člana 43. Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, direktor JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, d o n o s i

O D L U K U

o zabrani ribolova u određenim ribolovnim revirima

Nacionalnog parka „Una“

Član 1.

Ovom odlukom se zabranjuje ribolov odnosno zatvaraju ribolovni reviri u Nacionalnom parku „Una“ i to:

  • ribolovni revir br. 1 „Martin Brod“ namjenjen samo za mušičarenje (fly fishing) od tačke na rijeci Uni tzv. srušenog mosta u Martin Brodu, nizvodno do tačke tzv. Kamen (posebni revir Unac ostaje otvoren),
  • ribolovni br. 1A „Gečet“ namjenjen samo za ribolov upotrebom vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tzv. špinjanjem, cijelomdužinom od tačke tzv. Kamen kod zaseoka Palučci na rijeci Uni, nizvodno do Šehovića slapa koji se nalazi 150 (stotinupedeset) metara uzvodno od velikog mosta u naseljenom mjestu Kulen Vakufu,

 

Ribolov u ostalim revirima NP Una se može vršiti kako je propisano ranijom odlukom.

Član 2.

O ovoj Odluci potrebno je obavijestiti ribolovce i širu javnost isticanjem Odluke na određenim pozicijima u području NP Una, kao i putem web stranice i Facebook profila NP Una

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do daljnjeg.

Obrazloženje

Obzirom da je tokom ovog ljeta izrazito nizak vodostaj u gornjem toku rijeke Une što štetno utiče na riblji fond, odlučeno je kao u članu 1. Odluke.

Dostavljeno:

- Glavnom nadzorniku

- Istaknuto u NP Una (kopija)

- a/a                                                                                                

          Direktor

 

                                                                                                            _______________

                                                                                                               Amarildo Mulić