Počele pripreme za 46.Una regatu

Iz godine u godinu otkako je preuzeo organizaciju Una regate, Nacionalni park Una nastoji pripreme za ovu manifestaciju započeti što ranije je moguće,  a radi stvaranja što boljih uvjeta za kvalitetnu organizaciju Regate. 
Danas je na poziv direktora NP Una Amarilda Mulića upriličen prvi sastanak povodom organizacije 46. Internacionalne turističke Una regate koja će se održati u periodu od 25. do 28. jula 2018. godine. Na sastanku su pored predstavnika NP Una kao organizatora Regate prisustvovali predstavnici Vlade USK,  Grada Bihaća, Općine Bosanska Krupa i koncertne agencije "Stage Art" iz Bihaća.

U uvodu sastanka direktor Mulić je upoznao prisutne o dinamici i načinu organizacije proteklih Una regata sa posebnim osvrtom na ovogodišnju 45. Una regatu. Tom prilikom su prezentirani svi troškovi ovogodišnje Regate,  kao i brojne poteškoće koje prate organizatora obzirom na vrlo lošu financijsku ali i svaku drugu podršku NP Una kao nositelju gotovo svih aktivnosti vezanih za ovaj događaj. 
"Obzirom da je NP Una preuzeo organizaciju Una regate u vrijeme kada je prijetila opasnost da se održavanje ove manifestacije prekine nakon decenija održavanja,  preuzeli smo istu sa namjerom i čvrstom odlukom da joj zajedno sa drugim subjektima pokušamo vratiti stari sjaj iako smo ionako već opterećeni brojnim poslovima i problemima u području NP Una.  Mislim da smo u protekle 4 godine dobrim dijelom uspjeli u tome i da Una regata sa daleko skromnijim financijskim sredstvima nego prije 10-15 godina,  ponovo postaje brend i nešto po čemu je naš kraj poznat od ranije.  Međutim, NP Una 80 % organizacije ovog događaja sa isključivo svojim financijskim, materijalno-tehničkim i ljudskim resursima održava "u životu" i to je neodrživo stanje pa rekao bih čak i opasno za poslovanje jedne ovako male firme obzirom na sva opterećenja kojima smo izloženi tokom pripreme i održavanja jedne ovakve četverodnevne manifestacije. Jedan od razloga zašto smo ove godine ranije počeli sa pripremama je i naša namjera da organima vlasti i institucijama otvoreno ukažemo na probleme i zatražimo na vrijeme i prije kreiranja budžeta i planskih dokumenata da uzmu u obzir i podrže Una regatu, ne radi se tu samo o financijama, već i potrebi da se uključe i pomognu nama kao organizatoru sa materijalnim i ljudskim resursima,  a isto tako iskoriste svoje poslovne kontakte i privuku sponzore i prijatelje Una regate. O tome je bilo govora na današnjem sastanku i dogovor je da u tom smjeru razradimo akcijski plan sa jasno preciziranim obavezama svakog subjekta koji će se uključiti u organizaciju. Ako se odnos prema Una regati iz korijena ne promijeni, bojim se da Nacionalni park Una ubuduće neće moći na način kako je dosad bila praksa istrajati u ulozi organizatora ove manifestacije.“ istaknuo je direktor NP Una  Amarildo Mulić.

Na kraju sastanka su doneseni zaključci i smjernice za rad u narednom periodu. NP Una se obavezao pripremiti prijedlog akcijskog plana za 46. Una regatu sa jasno definisanim zadacima i potencijalnim učesnicima u organizacionom timu, a naredni sastanak u širem sastavu će se održati do kraja novembra. Na narednom sastanku će se zajednički raditi na kreiranju konačne verzije akcijskog plana, a isti će se dopunjaviti tokom pripremnog perioda sukladno odlukama i iskazanim potrebama.