Unski smaragdi: EKO KVIZ “UNA I EKOLOGIJA – EKOBIS – 2018”

 

UNSKI SMARAGDI OBILJEŽILI DAN PLANETE ZEMLJE – 2018. 
EKO KVIZ : “UNA I EKOLOGIJA – EKOBIS – 2018”
U SUSRET ŠESNAESTOM MEĐUNARODNOM SAJMU “EKOBIS-2018”

 

U organizaciji “Unskih smaragda”, a u saradnji sa JP Nacionalni park “Una”, JU Pedagoški zavod USK-a, osnovnim i srednjim školama, vrtićima grada Bihaća i Privrednom komorom USK-a, Unski smaragdi su obilježili Dan planete Zemlje, raznim ekološkim, obrazovnim i zabavnim aktivnostima. 

Ove godine u fokusu obilježavanja Dana planete Zemlje je konačno uklanjanje plastičnog otpada koji ubija našu planetu, guši okeane i truje našu hranu, izazivajući opasnost po zdravlje ljudi širom Svijeta.

Povodom  Dana planete Zemlje, a u susret šesnaestom Međunarodnom sajmu EKOBIS-2018,  u svim općinama USK-a, održana su općinska takmičenja Eko kviza: “ Una i ekologija, - EKOBIS 2018 “.

Eko kviz je skrenuo pažnju javnosti na aktuelne probleme današnje civilizacije, na to da je došlo vrijeme trajnog rješavanja plastičnog otpada, prvenstveno temeljitom promjenom ljudskog ponašanja, smanjenjem upotrebe plastike u stvarnom životu, a korištenu u potpunosti, reciklirati. Danas kada populacija ljudi raste na osam milijardi, potrebno je uticati na svijest ljudi o boljoj zaštiti okoliša, zaustavljanjem klimatskih promjena, uštedom energije, pitke vode i hrane, korištenjem obnovljivih izvora energije, stvarajući održivi razvoj života sa ciljem skretanja pažnje javnosti o potrebi održivog razvoja, očuvanja urbane životne sredine i uvođenja alternativne proizvodnje obnovljive energije.

Program EKO KVIZA “UNA I EKOLOGIJA – EKOBIS – 2018”, otvorila su djeca dječijeg vrtića “Una Logen”, koja su nam kroz igru i pjesmu, pokazala kako se voli i čuva planeta Zemlja. Edukativnom i nadasve realnom prezentacijom na temu „NP UNA u sjeni vladajućih struktura“ predstavili su nam se učenici OŠ „Prekounje“, pobjednici kantonalnog takmičenja Civitas “Projekta građanin”/ “Ja građanin” sa svim mjerama javne politike, akcionim planovima i mogućim rješenjima za probleme.

Pobjednici općinskog takmičenja eko kviza: “EKOBIS” - 2018, koji su stekli pravo na kantonalno takmičenje su:

- Bihać: O.Š. “Harmani I” Bihać
- Bosanska Krupa: J.U. “Prva osnovna škola”  Bos. Krupa
- Bosanski Petrovac: O.Š. “Ahmet Hromadžić” Bos. Petrovac
- Bužim: O.Š. “Konjodor” Bužim
- Cazin: O.Š. “Cazin II” Cazin
- Ključ: O.Š. “Sanica” Ključ
- Sanski Most: O.Š. “Skender Kulenović” Sanski Most 
- Velika Kladuša: J.U. “Prva osnovna škola” Velika Kladuša

Svim učenicima koji su zauzeli prvo, drugo i treće mjesto uručene su diplome i simobolične nagrade Privredne komore USK, Pedagoškog zavoda USK, Unskih smaragda i Nacionalnog parka Una.

Kantonalno takmičenje Eko kviza “EKOBIS”- UNA I EKOLOGIJA, održat će se u Bihaću, povodom Petog juna - Svjetskog dana zaštite okoliša,  a u susret šesnaestom Međunarodnom sajmu “EKOBIS”, 2018.   

Uz čestitke, povodom Dana Planete Zemlje i zahvalnost školama učesnicama općinskih takmičenja eko kviza, želimo vam se još jednom zahvaliti i poručiti da ostanete šampioni zaštite prirode, motiv i inspiracija drugima u svom jedinstvenom ekološkom obrazovanju, jer to samo vi možete.

 

“Neka naše vrijeme bude zapamćeno po buđenju novog poštovanja za život na planeti Zemlji!”