Ujedinjeni u borbi protiv invazivnih vrsta u slivu rijeke Save

Članovi Mreža parkova uz rijeku Savu okupili su se 12. marta 2019. godine na regionalnoj radionici u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica u Sremskoj Mitrovici, koja je organizirana u okviru projekta Sava TIES. Cilj radionice je bio pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka koje nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke.

Momir Paunovć iz Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” je u ime Međunarodne komisije za zaštitu Dunava istaknuo veliki problem invazivnih vrsta i pohvalio inicijativu Sava TIES projekta za rješavanje gorućeg problema na slivu rijeke Save. Predstavio je i mobilnu aplikaciju pomoću koje građani mogu dati svoj doprinos u borbi protiv invazivnih vrsta, dijeleći informacije o čak 37 invazivnih vrsta od europskog značaja.

Invazivne strane vrste imaju veliki negativan utjecaj na zaštićena prirodna područja jer potiskuju i ugrožavaju prirodnu domaću vegetaciju i tako smanjuju biološku raznovrsnost. Veliki problem Specijalnog rezervata Zasavica je invazivna strana vrsta “Cigansko perje”, koja će biti uklonjena s površine od oko 30 ha u rezervatu tokom SavaTIES projekta” – naglasio je Slobodan Simić, direktor Rezervata Zasavica.

Invazivne strane vrste su biljke, životinje i drugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, već su unesene prvenstveno ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, istiskuju domaće vrste, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste, uništavaju plodnost tla, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i slično. Ukratko, mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i osobito ih je teško iskorijeniti. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se tri godine na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €!