Dan rijeke Save

Dan rijeke Save obilježava se 1. juna u četiri zemlje sliva rijeke Save - Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Cilj ove proslave je promicanje iznimnih ekoloških vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivo korištenje i razvoj gospodarskih aktivnosti te važnost dobre regionalne suradnje koja pridonosi boljem statusu vode i vodnih ekosistema, a time i bolju kvalitetu života stanovništva u slivu rijeke Save.

Rijeka Sava je pritoka rijeke Dunav koja potječe iz sjeverozapadne Slovenije. Nastaje od rijeka Save Dolinka i Sava Bohinjka, a 946 kilometara nizvodno teče u Dunav u Srbiji. Od izvora do ušća prolazi kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Rijeka Sava povezuje tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, ali nema prometne povezanosti, jer rijeka nije plovna tijekom cijelog toka. Nedostatak ili malo prometa dopušta prirodi da napreduje.

Zbog svoje veličine, krajobrazne raznolikosti, ekoloških vrijednosti i broja ljudi čije preživljavanje izravno ovisi o njegovim vodama, Sava je jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj rijeke Save i njezinih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko trećine ukupne poplavne površine (322.875 ha) i dvije trećine njenih vodotoka već proglašeno zaštićenim područjima - od nacionalnih parkova, Ramsarskih područja, drugih strogo zaštićena područja i kandidati Emerald mreže na Natura 2000 područja. Sava je izvanredna rijeka pan - Europskog značaja.

Projekt Sava TIES obilježit će ovaj važan dan organiziranjem lokalnih događanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja rijeke Save; njegov značaj za stanovnike i ekosustav; te o nedavnim i manje poznatim prijetnjama kao što su invazivne strane vrste.