Održana finalna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta

Međunarodna završna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta održana je 12. Juni 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Konferencija je okupila preko 100 sudionika iz 9 država na kojoj je predstavljen dvogodišnji rad 17 partnerskih institucija na očuvanju stanišnih koridora duž rijeke Dunav. U okviru DANUBEparksCONNECTED projekta ostvareni su rezultati vrijedni pažnje i to prije svega oni koji su vezani za riječne sprudove, zaštitu ptica od stradavanja na dalekovodima, suhim staništima i šumske koridore. Konferencija je također dala doprinos stručnoj razmjeni mišljenja između predstavnika relevantnih institucija kao što su EUSDR, ICPDR, Ramsarskog sekreterijata i drugih.

Javnom poduzeću „Vojvodinašume“, kao partneru na projektu, pripala je čast i zadovoljstvo da bude ne samo domaćin ove međunarodne završne konferencije i koordinator aktivnosti vezanih uz dunavske šumske koridore, već da ujedno i predstavi novi projekt na kojem aktivno sudjeluju – Sava TIES projekt.