Aktivnosti na pilot područjima u okviru projekta Sava TIES - Uklanjanje japanskog dvornika

U mjesecu augustu, na samim pilot područjima se pristupilo aktivnom uklanjanju japanskog dvornika. Primjenjene su mehaničke i hemijske metode uklanjanja, a u proljeće 2020. godine tokom rane faze rasta ispitaće se i metoda napasanja japanskog dvornika odnosno dok je biljka u fazi šparoge. Mehaničke metode se sastoje iz uklanjanja nadzemnog i podzemnog uklanjanja biljke, dok hemijske metode podrazumijevaju strogo kontroliranu primjenu glifosata na pilot području br. 1 koje se nalazi van Nacionalnog parka Una (tzv. Kontakt zone). Uz prethodno određena pilot područja,  u proteklom periodu mapirane su i ostale zone na kojima je identificiran japanski dvornik (Reynoutria x bohemica) unutar parka i njegovih zaštitnih zona i taj proces još traje.

27. augusta je zabilježena terenska posjeta naših partnera iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Vojvodine, koji su obišli pilot područja, dali svoja konstruktivna mišljenja, savjete i utiske, što će za konačnicu imati efikasniju borbu protiv ove invazivne vrste metodama koje se na pilot područjima pokažu kao najefikasnije. _____________________________________________________________________________________________________________________

Activities on pilot sites regarding the SAVA TIES PROJECT – Extermination of Japanese knotweed (Reynoutria x bohemica)

During the month of August, on the very sites designated as pilot areas, actions of actively removing the invasive species of Japanese knotweed have taken place. Mechanical and chemical methods of extermination were applied, and in spring of 2020, during the early phase of growth while the plant is in its form resembling asparagus, method of grazing will also be applied and observed. Mechanical methods are a combined approach of removing the upper and lower part of the plant, while chemical methods are being done in the Parks buffer (contact) zone, pilot are No. 1, and are strictly controlled. Beside the aforementioned pilot areas, within the last period, few extra sites invaded by Japanese knotweed (Reynoutria x bohemica) were mapped on the territory of the National park and its buffer zones, and that process is still ongoing.

On the 27th of August, we had a terrain visitation from our partners from the The Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province. They visited and inspected the pilot areas, gave their constructive opinions, advices and general impressions, which will, in the end, result in more efficient fight against this invasive species with methods that will be proved as the most efficient methods on pilot areas.