Odluka o poništenju Javnog poziva za prodaju rashodovanog službenog putničkog motornog vozila

JP Nacionalnog parka "Una" d.o.o. Bihać objavljuje ODLUKU o poništenju Javnog poziva za prodaju rashodovanog službenog putničkog motornog vozila.  

Odluku o poništenju preuzmite u Dokumentima.