DEVETI SASTANAK SAVAPARKS MREŽE I POSJET IZVORU SAVE

Sa članovima SavaPark mreže sastali smo se u Nacionalnom parku Triglav u Sloveniji, na svom 9. sastanku mreže SavaParkova. Sastanak je održan 26. i 27.Novembra u Bohinju, izvorišnom mjestu rijeke Save gdje započinje njena vodena priča. Triglavski Nacionalni park okružuje najviša planina Slovenije Triglav (2864m), po kojoj je dobio ime. 
Ovdje se nalazi jedan od izvora rijeke Save, koji smo imali zadovoljstvo posjetiti. Prekrasni vodopad Savica ima pad od 78 m, a hrani ga Dolina Triglavskih jezera koja leži u planinama iznad vodopada. Izvor je rijeke Save Bohinjka, koja se spaja sa Savom Dolinkom u blizini Bleda, tvoreći rijeku Savu. Ekipa Triglavskog Nacionalnog parka podijelila je svoja iskustva i izazove u upravljanju Nacionalnim parkom, pokazujući sudionicima neke od njegovih ljepota poput slapa Savica i korita Mostnica.
U sklopu projekta “Sava Parks II – Sloboda za Savu” tokom sljedeće dvije godine planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine. Na nekim dijelovima, rijeka je ljudskim aktivnostima izmijenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrijednih staništa te bolju obranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode. Nakon izrade studija izvodljivosti, pripremit će se dokumentacija za provedbu projekata obnove rijeke. Također će biti omogućen daljnji rad mreže SavaParks. Projekt financira zaklada Aage V. Jensen s oko 400.000,00 EUR.
Na sastanku se raspravljalo o potencijalnim područjima za restauraciju uz rijeku Savu, održane su radionice vezane uz jačanje kapaciteta i strukturu mreže te je predstavljen rad na stvaranju prepoznatljivog vizualnog identiteta mreže izradom loga i službene internet stranice koje će biti predstavljene javnosti početkom iduće godine.
Sudionicima su se obratili i predstavili predstavnici pokreta Balkan River Defence koji su najavili 5. spust rijekom Savom, od izvora u Bohinju do ušća u Beogradu, a koji će započeti u aprilu 2020. godine.
Rijeka Sava je iznimno vrijedna za sve četiri zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja život znači za čovjeka i ostala živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Čuvajmo našu Savu za sadašnje i buduće generacije.

SavaParks Network members (Photo: Z. Sabaric)

Triglav National Park (Photo: I. Sucic) 

Savica Waterfall  (Photo: I. Sucic)