Obavijest o početku prodaje ribolovnih dozvola za ribolovno područje/ribolovnu zonu Nacionalnog parka "Una" za 2020. godinu

Obavještavamo sve ljubitelje  sportskog ribolova da je počela prodaja godišnjih ribolovnih dozvola  za ribolovno područje Nacionalnog parka “Una”.

Godišne ribolovne dozvole  se mogu kupiti u kancelarijama JP Nacionalni park “Una”  d.o.o. , Bosanska 17d u Bihaću.

Godišnje ribolovne dozvole  važe samo za područja unutar Nacionalnog parka “Una”  koja su odobrena od strane uprave javnog preduzeća NP “Una” za sportsko-rekreativni  ribolov.

Molimo sva lica koja planiraju da kupe  godišnju ribolnovnu dozvolu i da se bave sportsko-rekreativnim ribolovom da  prethodno preuzmu i pročitaju  Odluku i Pravila  za 2020 na sljedećim linkovima :

O D L U K U o uvjetima i načinu organizacije sportsko - rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2020. godinu

P R A V I L A o uvjetima i načinu organizacije sportsko-rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2020. godinu

 

Kršenjem odredaba Pravila i Odluke o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2020. godinu, prekršioc će biti sankcionisan kako je propisano Odlukom o uvjetima i načinu organizacije sportsko - rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2020. godinu.

 

Lica koja su u toku 2019. godine sankcionisana zbog kršenja ribolovnih propisa  u ribolovnim revirima Nacionalnog parka “Una”, zabranjuje se ribolov u revirima NP Una na period od godinu dana odnosno i ta lica neće moći ishodovati ribolovne dozvole za 2020. godinu.

BISTRO!!!