Nema posustajanja, realizacijom projekata sa jasnom vizijom za budućnost

Danas je potpisan Ugovor o ìzvođenju radova, odnosno realizaciji Projekta "Modernizacija i asfaltiranje prve faze pristupnog puta na relaciji Orašac- Ćelije-Štrbački buk. Nakon što je NP " UNA" u prethodnom periodu izradio svu potrebnu projektnu dokumentaciju, ishodovao sve neophodne saglasnosti, te, napokon, krajem prošle godine je i ishodovano pravosnažno Odobrenje za građenje koje je izdala nadležna služba Grada Bihaća. Odmah, nakon toga, smo pristupili objavljivanju Javnog konkursa (otvoreni postupak) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama FBiH, te nakon okončanja propisanih procedura stručna Komisija je izvršila odabir najpovoljnijeg izvođača radova za ovaj projekat. Najpovoljniji ponuđač je bihaćko građevinsko preduzeće "Sanny Boy" doo sa kojim je danas i potpisan pomenuti Ugovor.
Dužina dionice, koja će biti asfaltirana, iznosi 5154 metra, a širina puta je 4 metra. Vrijednost radova je 992.000,00 KM ( uključen PDV), a kompletnu financijsku konstrukciju je osigurala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao osnivači Nacionalnog parka "UNA" koji je proglašen, od strane Federacije Bosne i Hercegovine, kao prirodno zaštićeno područje od posebnog interesa za istu.
Zahvaljujemo našem osnivaču na podršci kao i svim institucijama i pojedincima koji su na bilo koji način pomogli i pomažu realizaciju ovog veoma bitnog projekta, ne samo za Nacionalni park " UNA" , nego i za grad Bihać, Unsko sanski kanton, Federaciju i državu u cjelosti.

Realizacija ovoga projekta će započeti nakon što Grad Bihać realizira, a imamo uvjeravanja iz Uprave Grada Bihaća da će to biti veoma brzo, projekat Izgradnja vodovodne mreže na dionici Orašac- Ćelije‐Štrbački buk (koja planiranim projektom treba da ide trasom puta koji je predviđen da se modernizira i asfaltira), a koji, u stvari, predstavlja preduvjet za realizaciju projekta asfaltiranja navedene dionice pristupnog puta prema Štrbačkom buku. I za projekat Izgradnje ove vodovodne mreže veći dio sredstava je osiguran od strane Vlade FBiH, a ostali dio je osiguran od strane Vlade USK-a putem njenog Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Grada Bihaća i JP Nacionalni park "UNA" će participirati i u ovom projektu sa 40.000,00 KM.
Dakle prvo voda, a zatim asfalt!