Medvjed Unac je prezimio na Plješevici

Nastavak suradnje JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i ŠPD "Unsko sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa po pitanju naučnog istraživanja i praćenja velikih zvijeri ovog područja nastavljen je i u ovoj godini provođenjem planiranih aktivnosti na području NP Una i Posebnog lovišta „Plješevica“, ali isto tako i lovišta "Bihać" kojim upravlja ULO „Bihać“.

Medvjeda Unca BH-004 koji je 25.06.2019. u sklopu projekta praćenja populacije vukova i medvjeda na području NP Una, označen GPS ogrlicom i veterinarski obrađen, pratili smo uz pomoć satelita u proteklih gotovo 11 mjeseci. Na ovaj način se neposredno dolazi do podataka o kretanju i aktivnostima velikih zvijeri, a posredno o veličini i izboru životnog prostora i korištenju toga prostora i ritmu njihovih aktivnosti, kao i do spoznaja o socijalnim odnosima unutar populacija, kompleksu reprodukcije (spolna zrelost, učestalost rađanja, veličina legla, preživljavanje mladih), zdravlju, uzrocima smrtnosti i trajanju života.

Već sada možemo zaključiti da je Unac plješivički medvjed i samo ponekad prepliva preko Une do Nacionalnog parka Una gdje se zadrži po nekoliko dana u reonu sela Bosanski Doljani i Ljutoča. Uskoro će parenje medvjeda i prilika je da vidimo u kojem pravcu će se Unac kretati u potrazi za partnericom. Tokom parenja mužjaci prelaze veće udaljenosti nego što je to uobičajeno ali se uvijek vraćaju u područje koje pretežno čini njegov životni prostor. U proteklih godinu dana, „pogranični medo“ Unac se kretao od Crnog vrha na sjeveru do Kruga na jugu, te od Ljutoča na istoku do Frkašića na zapadu.

Jedna od vrlo bitnih aktivnosti tokom praćenja označene jedinke medvjeda je pronalaženje i obilazak brloga u kojem je medvjed prezimio odnosno proveo vrijeme u hibernaciji ili zimskom snu. Dana 13.05.2020. godine Haris Hadžihajdarević iz uprave Nacionalnog parka Una i Miroslav-Mirko Šimić ispred ŠPD „Unsko sanske šume“ krenuli su u pretraživanje terena u reonu Snajića vrha i Skočajske drage na planini Plješevici, sa ciljem da pronađu brlog od medvjeda Unca uz pomoć ranije prikupljenih podataka sa GPS ogrlice. Nakon dvosatnog traženja pomoću, pokazalo se, tačnih koordinata, na vrlo nepristupačnom i do 65 % strmom terenu podno 20-tak metara visoke vertikalne stijene u divljini i ljepoti Skočajske drage, pronađen je traženi otvor brloga koji vodi do medvjeđeg ležaja. Imao je Unac lijepi pogled niz strminu ove drage u okruženju stare mješovite šume koja pravi ambijent o kojem ljudska bića maštaju. Sa lokacije brloga kroz visoke krošnje starih bukvi pogled seže daleko i naziru se Paljika, Crni vrh, Grabovo rame. U pravilu brlozi medvjeda u našem području se ne obilaze prije aprila mjeseca, ovisno o tome da li je zima bila duga i hladna. Uz pomoć GPS ogrlice znamo kad je medvjed napustio brlog i gdje se trenutno nalazi ali nikad ne možemo znati da li je brlog zauzeo neki drugi medo, koji se ne prati putem GPS-a. Kako medu nisu zatekli kod kuće, Haris i Mirko su, jedan pa drugi, teškom mukom zavukli se u njegov "skroviti dom" da vide gdje je Unac proveo zimu. Haris je izvršio mjerenje brloga, sačinio skicu, te fotografisanje unutrašnjosti, zone oko brloga i uzimanja eventualno pronađenih bioloških uzoraka za genetičku analizu, a što je uobičajena znanstvena praksa pri obilasku brloga. Zavlačenje u medvjeđe brloge zahtjevna je radnja u mraku i blatu i nije za klaustrofobične osobe. Ovo posebno vrijedi ako se uzme u obzir činjenica da je ovaj brlog 5 m dug i do 1,5 m širok. Sastoji se od dva ležaja, a pristup onom primarnom u dnu hodnika nije bio lak obzirom da do njega vodi suženje visoko svega 38 cm. Ako može medvjed onda se provući može i čovjek, tako je i bilo. Nakon više od sata vremena rada svi potrebni podaci su prikupljeni.

Od poznatog svjetskog stručnjaka za medvjede prof. dr. Đure Hubera saznali smo jednu zanimljivost, a to je da medvjedi gotovo nikad ne koriste isti brlog za hibernaciju već svake godine traže novi. Obzirom da GPS ogrlica na medvjedu ostaje 2 godine nakon čega zbog humanih razloga pomoću posebnog mehanizma spada, ne možemo posjetiti i istražiti više od 2 brloga jednog medvjeda. Očito je kako Skočajska draga u svom gornjem dijelu predstavlja vrlo pogodno područje za brloženje medvjeda obzirom na njegove geomorfološke osobine, nepristupačnost terena i činjenice da se radi o vrlo mirnom dijelu Plješivice u kojem 30 godina nije vršena sječa i vrlo je rijetka prisutnost čovjeka.

Narednih dana ćemo putem VHF signala i triangulacije pokušati pronaći medvjeda Grmeč BH-005 koji je uhvaćen i GPS ogrlicom označen samo dan nakon Unca, 26.06.2019. godine. Naime, na Grmečovoj ogrlici je tokom novembra mjeseca došlo do kvara zbog kojeg su prestali dolaziti satelitski podaci. Međutim, ogrlica je opremljena i sa VHF/UHF odašiljačem uz pomoć kojeg triangulacijom možemo locirati zvijer ali i preuzeti memorisane podatke iz ogrlice kako bismo mogli ustanoviti gdje je Grmeč zabrložio protekle zime i kojim područjem se kretao zadnjih mjeseci. Za razliku od Unca koji rijeke po kojoj je dobio ime zasad nije ni vidio, Grmeč sa pravom nosi svoje ime jer mu se životni prostor proteže upravo na grmečkom planinskom masivu, uključujuči i područje NP Una.

Istraživanje velikih zvijeri u području Nacionalnog parka Una traje već 8 godina, a tokom ove godine očekujemo nastavak lani započete suradnje i aktivan rad u Posebnom lovištu „Plješevica“, kao i u Lovištu „Bihać“ kojim upravlja ULO „Bihać“. Nadamo se da će uprave ŠPD "Unsko sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i ULO „Bihać“ Bihać i dalje pokazivati interes za istraživanje velikih zvijeri na području grada Bihaća, a uključivanje i drugih subjekata iz Unsko sanskog kantona svakako je poželjno.