SEZONA U NACIONALNOM PARKU „UNA“

Dragi naši posjetioci,

Nacionalni park „Una“  je formirao posebne promotivne, porodične pakete namjenjene posjetiocima iz Bosne i Hercegovine za period od 01.06. do 15.07.2020. godine.

Cijena porodičnog/obiteljskog paketa iznosi 14,00 KM, gdje kupovinom ovog paketa porodica/obitelj (od 2-5 članova) ima mogućnost da posjeti i cjelodnevno boravi u posjetilačkim zonama Nacionalnog parka „Una“, Štrbački buk i Martin Brod (mikrolokacija Milančev buk).

Svakim danom u vremenskom periodu od 09:00 – 19:00 sati, pravo na ove pakete možete ostvariti kupovinom istih na zvaničnim ulazima u posjetilačke zone Nacionalnog parka „Una“ i to: Ulazu 1. (Gorjevac), Ulazu 3. (Ćelije) i Ulazu 5. (Martin Brod).

Napominjemo da svi posjetioci u području Nacionalnog parka „Una“ su dužni da se pridržavaju mjera prevencije i zaštite koje su propisane od strane nadležnih epidemioloških službi u FBiH.