NASTAVAK SURADNJE SUZBIJANJA ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA

Na osnovu ugovora o suradnji između Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona i Nacionalnog parka „Una“ nastavljamo sa realizacijom aktivnosti, ovoga puta na projektu „Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije“.

Projekat pod sloganom „Zaustavimo amroziju“ finansiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, s ciljem uklanjanja ove invazivne vrste najpogodnijim mehaničkim metodama, te kontrola i suzbijanje njenog širenja u području Unsko-sanskog kantona, te upoznavanje štanovništva sa štetnosti po ljudsko zdravlje, u poljoprivredi, kao i mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja ambrozije.

Višednevne aktivnosti uklanjanja su planirane za polovinu juna, prije cvjetanja biljke tj. koncentracije peludi u zraku, na identificiranim lokacijama u Nacionalnom parku „Una“, a koje će provoditi uposlenici Poljoprivrednog zavoda USK-a, Nacionalnog parka „Una“ zajedno sa Udruženjem „Unski smaragdi“ iz Bihaća, kao i volonterima koji izraze želju za učešćem.

Na sastanku se razgovaralo i o narednim zajedničkim aktivnostima projekta Europske unije - Interreg DTP „SavaTIES“, koji traje već dvije godine, a do sada smo zajednički realizirali aktivnosti sa ciljem smanjenja fragmentiranosti staništa, praćenje stanja, kontrolu i uklanjanje invazivne biljne vrste Japanski dvornik.