OBAVIJEST POSJETIOCIMA - Putna komunikacija prema posjetilačkoj zoni Štrbački buk

U toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog putnog pravca Orašac-Ćelije-Štrbački buk (Ulaz br.3 Ćelije), koji će trajati narednih 94 dana, tj. do kraja oktobra. Pristup posjetilačkoj zoni Štrbački buk je inače omogućen na tri ulaza.

Trenutno stanje putnih prilaza je sljedeće:

  1. Ulaz 1.GORJEVAC - dužina makadamskog  puta je 14 kilometara, izvršeni su radovi na površinskom sloju puta sa kamenim granulatom. Put je namijenjen za pješake, bicikliste, motoriste, terenska vozila, za automobile sa povišenim podvozjem, a sada i za automobile prosječne visine podvozja. Trajanje vožnje je cca. 40 minuta, a detaljan opis krajobraza i mogućnosti koje ova atraktivna šumska putna staza nudi pogledajte - ovdje ► http://nationalpark-una.ba/en/clanak.php?id=93 , 
  2. Ulaz 2.ĆUKOVI - ulaznicu kupite na ulazu 1.Gorjevac, vozite se oko 10 kilometara do naselja Ćukovi, parkirate automobil u naselju i pješačite manje zahtjevnom označenom stazom „Putevima prošlosti“ sa blagim usponima u dužini od 4,5 kilometra, preko platoa „Klišević“ kule do Štrbačkog buka,
  3. Ulaz 3.ĆELIJE – duž cijelog puta od 8 kilometara su izvršeni radovi na polaganju cijevi za izgradnju vodovodnog sistema kao preduslov za početak realizacije prve faze asfaltiranja puta. Stanje prohodnosti ovog puta koji se najviše koristi se mijenjaju svaki dan, s toga ćemo vas blagovremeno obavještavati, te vas molimo za razumijevanje.