Potpisan sporazum o suradnji između Nacionalnog parka Una i NK „Una Nacionalni park“ Kulen Vakuf

Danas je u upravi Nacionalnog parka Una potpisan sporazum o suradnji između JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. i NK „Una-Nacionalni park“ Kulen Vakuf. Potpisivanju sporazuma su prisustvovali predstavnici NP Una direktor Amarildo Mulič i Haris Hadžihajdarević, a ispred NK „Una-Nacionalni park“ Alija Kurtagić i Sead Kadić.

Strane potpisnice će u svrhu realiziranja ciljeva definiranih ovim sporazumom o suradnji na raspolaganje staviti postojeće ljudske, tehničke, infrastrukturne i druge resurse, te su se složile da će u svrhu što efikasnije realizacije dogovorenih aktivnosti uspostaviti redovnu komunikaciju i vršiti monitoring zajedničkih aktivnosti s ciljem postizanja kvalitete planiranih rezultata kao i uspostavljanja dobrih implementacijskih mehanizama od interesa za Klub i nogomet kao sport.  

Predstavnici NP Una i NK Una su usaglašeni da će njihova suradnja biti usmjerena na dostizanju slijedećih ciljeva:

  1. Promociju prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Nacionalnog parka Una koju će NK Una vršiti kroz redovne aktivnosti, Unapređenje i razvoj nogometa kao sporta koji ima dugu tradiciju u Kulen Vakufu, kroz financijsku i tehničku podršku, a sve u skladu sa mogućnostima i kapacitetima NP Una,
  2. Provođenje zajedničkih aktivnosti od općeg značaja za društvenu zajednicu uključujući i ekološke akcije na području Nacionalnog parka Una,
  3. Unaprijedjivanje kvalitete življenja stanovništva Nacionalnog parka Una, a posebno mladih stvaranjem uvjeta za razvoj sporta sa akcentom na promociju nogometa i Nogometne škole NK „Una-Nacionalni park“,
  4. Promicanje i postepeno realiziranje ideje o uspostavljanju budućeg centra za pripreme i usavršavanje sportskih klubova i nogometnih trenera, seminara i odigravanje utakmica nogometnih ekipa svih uzrasta i ranga takmičenja u Nacionalnom parku Una odnosno u Kulen Vakufu kao najvećem i centralnom mjestu u području Parka.

Predstavnici NK „Una-Nacionalni park“ su informirali direktora NP Una o planovima za narednu godinu tokom koje će biti akcenat jačanja svih kapaciteta kluba, posebno nogometne škole i rad sa mlađim uzrastima, kao i razvijanje potrebne infrastrukture koja je bila zapuštena u prethodnom periodu. Tokom sastanka razgovaralo se i o pripremanju zajedničkih projekata koji bi se prijavili na raspoložive pozive raznih fondova, a sa kojim bi eventualno posigurala dodatna financijska sredstva za nabaku opreme i nesmetan rad. Od velike važnosti za klub će biti uključivanje drugih sudionika u planirane aktivnosti bitne za razvoja nogometa i sporta općenito na području Nacionalnog parka Una.