Postavljena turistička signalizacija u Nacionalnom parku Una

Tokom oktobra mjeseca postavljena je nova turistička signalizacija u području Nacionalnog parka Una i njegovim kontakt zonama, a koju čine putokazni znakovi i putokazne ploče. U ovoj fazi implementacije turističkih znakova odlučeno je da se postave putokazni znakovi (80 komada) koji obavještavaju i usmjeravaju turiste prema subjektima koji imaju registriranu djelatnost u turističkoj branši na području Nacionalnog parka Una i kontakt zonama ovog zaštićenog područja. Također je postavljeno 15 putokaznih ploča koje obavještavaju i upućuju turiste i ostale putnike prema nekoj prirodnoj ili kulturnoj znamenitosti u NP Una sa udaljenostima do tih tačaka.

Projekat je provodila JU Zavod za prostorno uređenje Bihać u suradnji sa JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, a projekat je financirala Vlada USK-a. Ovom prilikom se zahvaljujemo g-đi Vildani Alibabić zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona koja je na prijedlog direktora Amarilda Mulića u suradnji sa Vladom USK-a ishodovala potrebna financijska sredstva za ovaj projekat iz Budžet USK-a za 2020. godinu.