Nominacioni fajl za UNESCO se priprema

Nakon što je Državna komisije za suradnju sa UNESCO prihvatila inicijativu direktora Nacionalnog parka Una da se kompleks slapova u Martin Brodu stavi na tentativnu listu i kandidira za uvrštavanje na UNESCO listu prirodne baštine, uz stručnu i financijsku podršku Federalnog ministrastva okoliša i turizma, Uprava NP Una je oformila stručni tim od 5 članova koji će raditi na provođenju  pripremnih radnji i izradi Nominacionog fajla. 

Stručni tim čine: prof. dr. Vildana Alibabić (Biotehnički fakultet Bihać), prof. dr. Mirjana Milićević (Sveučilište u Mostaru), doc.dr. Sabina Trakić (PMF Sarajevo), prof. dr. Samir Đug (PMF Sarajevo) i prof. dr. Nusret Drešković (Dekan PMF Sarajevo).

Stručni tim je proteklog vikenda boravio u Bihaću i obišao slapove u Martin Brodu. Nakon obilaska kompleksa slapova i sagledavanja stanja, eksperti su donijeli zaključke i utvrdili smjernice koje će im poslužiti za donošenje konačnih odluka o površini kompleksa koju će ekspertiza obuhvatiti u nominacionom fajlu, a prilikom obilaska terena uzimani su i uzorci vode za fizičko-hemijsku analizu vode.

Vodna bogatstva Nacionalnog parka Una kojeg čine rijeke Una, Unac i rječice Krka i Ostrovica kao četiri bisera prirodne baštine NP Una, predstavljaju osobitu geološku, hidrološku i kršku pojavu čiji temeljni fenomen čine zanimljivi kanjoni i sedrene barijere na rijeci Uni koji stvaraju spektakularne vodopade i slapove, a zbog svoje značajne vrijednosti zaslužuju poseban tretman i zaštitu na globalnoj razini.

U drugoj polovini 2021. godine se očekuje da će ovaj ekspertni tim završiti nominacioni fajl koji bi potom trebao biti predan u World Heratige Centre u kojem se vrši pregled i kompletnost fajla, a potom se isti dostavlja nezavisnim evaluatorima tj. Savjetodavnim tijelima. Nakon toga Nominacioni fajl za Martinbrodske slapove se dostavlja Komitetu za svjetsku baštinu koji donosi konačnu odluku o uvrštavanju ovog prirodnog dobra na listu UNESCO-a. Komitet se sastaje jednom godišnje.

Koliki značaj za Nacionalni park Una, Bihać i Unsko sanski kanton bi imalo uvrštavanje ovog našeg prirodnog dobra na UNESCO-a listu prirodne baštine, suvišno je i govoriti.

U planu je da se zajedničkom inicijativom Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske tokom narednog perioda Štrbački buk kao najviši vodopad na rijeci Uni također kandidira za uvrštavanje na UNESCO listu prirodnih dobara.