Studenti Biotehničkog fakulteta na terenskoj nastavi u NP Una

Nacionalni park Una, 27.11.2020., Studenti završne godine Odsjeka šumarstva na Biotehničkom fakultetu u Bihaću održali su terensku nastavu u Nacionalnom parku Una. Terensku nastavu je vodila asistentica Amina Mušinović, a domaćin ispred uprave Nacionalnog parka Una je bio Haris Hadžihajdarević. Tokom boravka studenti su obišli sjeverni dio Parka u zoni Malog Ljutoča i Doljana, kao i sjemensku sastojinu bukve koja se nalazi u ovom dijelu Parka. Prilikom obilaska terena studenti su imali priliku čuti opširno izlaganje predstavnika NP Una o načinu upravljanja ovim zaštićenim područjem kojeg pretežno čine staništa pod šumom, bogatstvu biodiverziteta, geomorfološkim osobinama područja, prirodnom fenomenu sedre i drugih hidroloških osobenosti rijeke Une, te aktivnostima koje se provode sukladno važećim propisima, Planu upravljanja i Prostornom planu za ovo područje. Ovom prilikom studenti su informirani o projektima koje provodi JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, a posebno o EU projektima koji se trenutno provode sa partnerima iz regije i EU ali i onima čija implementacija je završena.

Imali su priliku čuti ponešto o problemima i preprekama sa kojima se upravitelj ovog zaštićenog područjja susretao proteklih godina i generalno o stanju zaštite prirode u BIH i Unsko sanskom kantonu. Tema su bili i izazovi koji nas očekuju u narednom periodu obzirom na sveopću situaciju u društvu i svijetu, te utjecajima takvog stanja na tokove u turizmu kao sekundarne zadaće upravitelja, ali i veoma važne komponente za stvaranje što boljih uvjeta za zaštitu i održivi razvoj zasnovan na jačanju određenih selektivnih oblika turizma.

Studentima smo pokušali približiti manje isticane općekorisne funkcije šuma i ulozi šuma i šumarstva u turizmu i zaštiti prirode, a kroz neke nove i nedovoljno korištene pristupe u upravljanju, ne samo šumskih ekosistema već i generalno svih naših prirodnih resursa i vrijednosti sa kojima Unsko sanski kanton obiluje.