Sastanak partnera SavaParks mreže – božićno izdanje

U predblagdansko vrijeme unatoč globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom održan je virtualni sastanak članova SavaParks mreže. Na dvodnevnom sastanku održanom 7. i 8. prosinca 2020. okupili su predstavnici 20-ak članova mreže iz 13 različitih institucija i 5 zemalja.

Na sastanku se raspravljalo o budućnosti mreže i sljedećim koracima koji će doprinijeti jačanju kapaciteta i prepoznatljivosti mreže, ali i svih njenih članova. Sudionicima je izložen prijedlog strukture i funkcioniranja mreže kao formalnog tijela te aktivnosti koje će doprinijeti jačanju kapaciteta, ali i povezivanju članova. Prijedlog strukture i funkcije mreže osmišljen je kroz projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ koji je sufinanciran sredstvima Europske unije (ERDF, IPA). Jedan od načina osnaživanja je prijava i provedba novih projekata vezanih uz zaštitu prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti. Započeta je razrada i osmišljavanje tri nova projektna prijedloga koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja okoliša, prirode i životnog standarda njenih stanovnika u slivu rijeke Save. Koncepti su vezani uz šume, travnjake i turizam. Razvoj projektna prijedloga bit će tema narednih sastanaka mreže.

Sudionicima su predstavljene novosti vezane uz reviziju Bijele knjige o Savi koja će uskoro biti dovršena i dostupna zainteresiranoj javnosti. Također su predstavljene analize studija izvodljivosti obnove rijeke Save i njenih poplavnih nizina. Jedna studija vezana je uz proučavanje potencijala i mogućnosti vraćanja rijeke u prvobitno stanje u uzvodnom dijelu blizu granice Slovenije i Hrvatske, dok se druga odnosi na nizvodni dio toka na granici Hrvatske i Srbije. Stručnjaci koji su zaduženi za izradu studija predstavili su dosadašnja saznanja i objasnili su sudionicima zašto je neophodno provesti aktivnosti revitalizacije rijeke i njenih poplavnih nizina te koje su dobrobiti tih aktivnosti za stanovnike. Na nekim dijelovima, rijeka je ljudskim aktivnostima izmijenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrijednih staništa te bolju obranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode. Projekt studija izvodljivosti obnove rijeke Save i njenih poplavnih nizina financira zaklada Aage V. Jensen s oko 400.000,00 EUR. Rijeka Sava veoma je dobro očuvana u odnosu na rijeke zapadne Europe. Ona nam donosi vodu koja život znači za čovjeka i ostala živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Čuvajmo našu Savu za sadašnje i buduće generacije.

Virtualni sastanak se ponovno pokazao kao koristan alat u razmjeni informacija članova mreže SavaParks. U blagdanskom okružju, zaželjeli smo želju da sljedeći sastanak bude održan uz fizičku prisutnost članova mreže te da u bliskoj budućnosti rijeci Savi i poplavnim nizinama bude omogućen prostor i funkcija koju je čovjek oduzeo kao danak urbanizacije i razvoja.