45. Internacionalna turistička Una regata 2017

do događaja ostalo još -141 dana

 

45. Internacionalna Turistička Una Regata

26. – 29. juli 2017. godine

 

PROGRAM ODRŽAVANJA

 

I DAN, 26.07.2017.  (srijeda)

14.00 – 19.00 Okupljanje učesnika Una Regate u kampu Martin Brod, piknik zona „Lučica“

20.30              Svečano otvaranje Una Regate i zabavni program

 

II DAN, 27.07.2017. (četvrtak)

 

09.00              Start Una regate

11.30 – 12.00  Dolazak u Kulen Vakuf

12.00 – 14.30  Pauza za odmor, osvježenje i ručak

15.00              Nastavak plovidbe prema Štrbačkom buku

18.30              Dolazak učesnika Regate u kamp u posjetilačkoj zoni Štrbački buk

20.00              Zabavni program u kampu

 

III DAN, 28.07.2017. (petak

09.00 – 09.30 Polazak Regate sa Štrbačkog buka

12.30 – 13.00 Dolazak u mjesto Račić

13.00 – 15.00 Pauza za odmor, osvježenje i ručak

16.00              Nastavak plovidbe prema Bihaću

18.30 – 19.00 Dolazak Regate u Bihać (kamp na Gradskoj otoci)

20.00              Zabavni program – POP – ROCK KONCERT

                       Mjesto održavanja: Stadion NK „Jedinstvo“ Bihać

 

IV DAN, 29.07.2017. (subota)

10.00              Polazak Una Regate prema Bosanskoj Krupi

12.00 – 14.00 Pauza za odmor, osvježenje i ručak u kompleksu TRC „Sedra“

18.00 – 19.00 Dolazak u Bosansku Krupu (kamp „Male Ade“)

21.00              Svečano zatvaranje Regate i zabavni program

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kotizacija za učešće iznosi 40,00 KM.

Učesnici koji nemaju namjeru ploviti cijelu Una regatu imaju mogućnost odabira plovidbe po etapama i to po sljedećim cijenama:

 • etapa Martin Brod – Štrbački buk – 15,00 KM
 • etapa Štrbački buk – Bihać – 20,00 KM
 • etapa Bihać – Bosanska Krupa – 15,00 KM

Iz sredstava kotizacije osigurava se:

 • prostor za kampiranje (NAPOMENA: svi učesnici trebaju imati vlastitu opremu za kampiranje).
 • ulaz u posjetilačke zone NP Una
 • osiguranje učesnika od strane ovlaštene osiguravajuće kuće
 • angažman iskusnih kajakaša i ronioca radi bezbjednosti učesnika
 • angažman vatrogasne i sanitetske službe
 • ulaznica za koncert pop – rock grupe – stadion NK „Jedinstvo“ Bihać (NAPOMENA: U cijenu kotizacije kod etapne plovidbe nije uračunata ulaznica za pop – rock koncert koji će se održati u Bihaću).
 • Tokom trajanja Una Regate biće organiziran sportski i zabavni program u svim kampovima.

 

Organizator će u cijeni kotizacije osigurati obroke za sve učesnike (uz pokaz službene akreditacije) i to:

            27.07.2017. doručak, ručak i večera

            28.07.2017. doručak, ručak i večera

29.07.2017. doručak, ručak i večera

26.07.2017. doručak, ručak i večeru osiguravate sami.

Dodatni izbor hrane i pića će biti dostupan na komercijalnoj osnovi na buffet-štandovima unutar kampova. Učesnici koji žele smještaj osigurati u nekim od smještajnih kapaciteta duž plovidbe Una regate, isti mogu pronaći na web stranici Nacionalnog parka Una.

Transport lične opreme i vozila učesnika

 • Organizator obezbjeđuje prijevoz lične camping opreme i ličnih stvari od Martin Broda do Bosanske Krupe. Oprema i stvari se prevoze kamionom te je istu potrebno dobro spakovati i uvezati kako se ne bi izgubila i oštetila tokom transporta.
 • Učesnici koji na start Una regate dolaze vlastitim vozilom, a nemaju osobu koja će vozilo prevoziti od kampa do kampa Una regate, imaju na raspolaganju sljedeće opcije:

a) ostaviti vozilo u gradu Bihaću i redovnom autobusnom linijiom doputovati do Kulen Vakufa, a transport učesnika i lične opreme od Kulen Vakufa do Martin Broda će osigurati organizator ukoliko blagovremeno najave termin dolaska (najmanje 48 h prije transporta);

b) platiti uslugu prijevoza osobnog vozila kojeg angažira organizator (cijena: 50,00 KM za cijelu Una regatu). Angažiranje vozača od strane organizatora je na vlastitu odgovornost vlasnika osobnog vozila.


Najam plovila, sigurnosne opreme i skipera

Svi zainteresirani za učešće na ovogodišnjoj Una Regati sa adekvatnim vlastitim plovilima, opremom i licenciranim skiperom mogu se prijaviti Organizatoru i učestvovati na Una regati.

Učesnici koji nemaju vlastiti rafting čamac ili neko drugo adekvatno plovilo, licenciranog voditelja čamca – skipera i obaveznu opremu za plovidbu (kaciga, prsluk za spašavanje, veslo) mogu se obratiti registrovanim agencijama koje vrše organiziranje sportskih aktivnosti na vodama u NP Una i to:

1. Una RC Kiro rafting, +387 37 361 110; +387 61 192 338, extreme@una-kiro-rafting.com

2. Una regata Sport Bijeli, +387 61 100 790; +387 61 138 853; raftbeli@bih.net.ba

3. Una Aqua, relaxing and rafting centar, +387 61 604 313; info@una-aqua.com

4. Green river, rafting centar, +385 91 181 1819; info@unarafting.com

5. Rafting centar Discover Bihać, +387 62 229 259, +387 61 149 799; info@discoverbihac.ba

6. Una Aquarius Diving and Rafting Centre, +387 61 924 624, info@una-aquarius.com

7. Una Unique , +387 61 444-532, una-unique-rafting@hotmail.com

8. HUT Aduna, +387 37 221 431, info@aduna.ba

 

NAPOMENA: Učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost !

 

 

45th INTERNATIONAL TOURIST 

UNA REGATTA

JULY 26TH – JULY 29TH 2017

 

PROGRAM

DAY I – July 26th 2017 (Wednesday)

14.00 – 19.00              Gathering of the participants in the camp/picnic area “Lucica” in Martin Brod

20.30                           Official opening of the 45th International Una Regatta and the beginning of the entertainment program

 

DAY II – July 27th 2017 (Thursday)

9.00                            Start of Una Regatta

11.30 – 12.00             Arrival in Kulen Vakuf

12.00 – 14.30             Lunch break, refreshments and relaxation

15.00                          Departure towards Strbacki buk  

18.30                           Arrival of participants to the campsite – visitor zone Strbacki buk

20.00                           Entertainment program in the camp                      

 

DAY III – July 28th 2017 (Friday)

9.00 – 09.30               Departure of Regatta from Strbacki buk

12.30 – 13.00             Arrival in the village Racic

13.00 – 15.00             Lunch break, refreshments and relaxation

16.00                          Resuming the journey towards Bihac

18.30 – 19.00              Arrival of Regatta – camp Gradska otoka Bihac

20.00                          Entertainment program & pop – rock concert

Location: Stadium FC “Jedinstvo” Bihac

 

DAY IV – July 29th 2017 (Saturday)

10.00                          Departure of Regatta towards Bosanska Krupa

12.00 – 14.00             Lunch break, refreshments and relaxation in TRC "Sedra"

14.00                          Regatta continues towards Bosanska Krupa

18.00 – 19.00             Arrival of Regatta – camp “Male Ade” (Little Islands) in Bosanska Krupa

21.00                          Closing ceremony

21.30                          Entertainment program in the camp

 

BASIC INFORMATION

PARTICIPATION FEE IS 40.00 BAM PER PERSON

Participants who do not intend to sail and participate in the entire Una Regatta can choose to sail by stages at the following prices:

- stage Martin Brod - Strbacki buk – 15.00 BAM

- stage Strbacki buk - Bihac – 20.00 BAM

- stage Bihac - Bosanska Krupa – 15.00 BAM

Participation fee ensures:

 • camping area (NOTE: All participants should have their own camping gear)
 • free entry to all zones of Una National Park
 • insurance of participants by an authorized insurance company
 • experienced kayakers and divers who will ensure the safety of participants
 • fire and medical services
 • tickets for the concert of pop – rock band

(NOTE: The participation fee for the single stage sailing does not include ticket for pop – rock concert which will be held in Bihac)

 

During Una Regatta additional sport activities and entertainment program will be organized.

The organizer will provide meals to all participants as follows:

July 27th 2017 – breakfast, lunch, dinner

July 28th 2017 – breakfast, lunch, dinner

July 29th 2017 – breakfast, lunch, dinner

July 26th 2017 – breakfast, lunch and dinner is not provided.

 

Additional selection of food and beverages will be available on a commercial basis within the camps. Participants who wish to ensure accommodation in some of the facilities along the sailing route of the Regatta can find additional information on our website.

 

Equipment transportation and personal vehicles of the participants

 • Organizer provides transport of personal camping equipment and personal belongings from Martin Brod to Bosanska Krupa. Equipment and goods are transported by a truck therefore belongings and equipment has to be well pack and stitched together in order to avoid possible loss or damage during transport.
 • Participants who came with the personal vehicle but do not have a person who will transport it from camp to camp, have the following options:

a) Leave a car in Bihac and take the regular bus lines in order to reach Kulen Vakuf. From Kulen Vakuf to Martin Brod organizer will ensure transportation (NOTE: it is necessary book transportation by contacting the organizer at least 48 hours prior to transport).

b) Organizer can make arrangements to hire a private driver to drive personal vehicle from camp to camp for a fee (price: 50.00 for the whole Una Regatta). Engaging the driver is at your own risk.

 

Boat, safety equipment and skipper rentals

Participants who do not have a rafting boat or some other appropriate vessel, licensed skipper and basic safety equipment / helmet, life jacket, paddle / may contact (listed below) agencies registered and licensed for performing sport activities in the waters of Una National Park.

 

1. Una RC Kiro rafting, +387 37 361 110; +387 61 192 338, extreme@una-kiro-rafting.com

2. Una- regata Sport Bijeli, +387 61 100 790; +387 61 138 853; raftbeli@bih.net.ba

3. Una Aqua, relaxing and rafting centar, +387 61 604 313; info@una-aqua.com

4. Green river, rafting centar, +385 91 181 1819; info@unarafting.com

5. Rafting centar Discover Bihać, +387 62 229 259, +387 61 149 799; info@discoverbihac.ba

6. Una Aquarius Diving and Rafting Centre, +387 61 924 624, info@una-aquarius.com

7. Una Unique , +387 61 444-532, una-unique-rafting@hotmail.com

8. HUT Aduna, +387 37 221 431, info@aduna.ba

All those interested to participate in this year's Una Regatta with adequate vessels and equipment can contact the Organizer and apply in order to participate in the event.

 

NOTE: Participants participate at their own risk!

 

RESPECTED VISITORS AND PARTICIPANTS

OF THE INTERNATIONAL TOURIST UNA REGATTA

 

IN ORDER TO PRESERVE THE NATURAL SIGHTS AND RESOURCES OF UNA NATIONAL PARK AND THE ENTIRE WATERSTREAM OF THE RIVER UNA, WITH A DESIRE THAT UNA REGATTA BECOMES MEMORABLE EXPERIENCE FOR ALL PARTIES, WE KINDLY ASK YOU TO FOLLOW AND RESPECT THE FOLLOWING RULES OF A “GOOD HOST AND VISITOR”

• PLEASE THROW GARBAGE ONLY IN THE PLACES

MARKED AND DESIGNED FOR GARBAGE

• CAMPING IS ONLY ALLOWED IN THE CAMPS AND PLACES THAT THE ORGANIZER HAS SET FOR THAT PURPOSE

• IN ORDER TO ACCESS CAMPS WITH CARS AND OTHER TRANSPORTATION VEHICLES VISITORS MUST ONLY USE ROADS MARKED BY THE ORGANIZER IN ORDER TO REACH THEIR DESTINATION

• IT IS STRICTLY PROHIBITED CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES INSIDE THE VESSELS. SUPERVISORS/RANGERS, SECURITY AND MEMBERS OF POLICE FORCE WILL REINFORCE THE RULE

• IT IS PROHIBITED TO CARRY FOOD CANS, BOTTLES OR ANY PERSONAL UNNECESSARY EQUIPMENT TO VESSELS OTHER THAN SOFT DRINKS IN PLASTIC BOTTLES

• PARTICIPANT TENTS WILL BE NUMBERED AND MARKED, LUGGAGE/EQUIPMENT WILL BE BOUND IN TENT WITH

PARTICIPANTS ACCREDITATION

• PARTICIPANTS WHO LEASE THE NECESSARY EQUIPMENT IN CASE OF LOSS OR DAMAGE OF THE SAME, ARE REQUIRED TO INDEMNIFY LESSORS EQUIPMENT

UNA NATIONAL PARK

 

For more information please visit www.nationalpark-una.ba