2.MTB – MOUNTAIN TOURING BIKE NP “Una”

do događaja ostalo još -1105 dana

Domaćinstvo Una-Ostrovica iz Kulen Vakufa u suradnji sa JP Nacionalnim park “Una” doo Bihać i Biciklističkim klubom “DAJ KRUG” iz Bihaća vas poziva na 2.MTB – NP “Una” biciklistički kamp u Kulen Vakufu od 27.-29. Septembra 2019.godine

Kamp je organiziran na prijateljskoj osnovi s ciljem da se upoznaju novi ljudi, uživa u netaknutoj prirodi, dobroj bosanskoj hrani i piću. Na biciklističkim rutama ćete upoznati  vodenu čaroliju Nacionalni park Una, okolicu Kulen Vakufa, zaseoke Une i Unca.

 

PROGRAM

 

I DAN, 27.09.2019. – PETAK

 

12:00 - Zborno mjesto: Ulaz 1.Gorjevac (na magistralnoj cesti M5 Bihać – Sarajevo, na vrhu klanca iz naselja Ripač, desno označen ulaz), ovdje će se vršiti registracija učesnika.

 

Biciklistička ruta: Ulaz 1.Gorjevac (Nacionalni park “Una”) - Štrbački buk - Kulen Vakuf  

 

Napomena: automobile ćete ostaviti na parkingu ulaza 1.Gorjevac Nacionalni park “Una” pod nadzorom rendžera Parka. Po završetku bicikliranja organiziran je prevoz šofera po automobile.

 

Nakon registracije svih učesnika biciklira se 14 km makadamskom šumskom stazom do jednog od najljepših slapova na Uni - Štrbačkog buka, nakon obilaska vodopada i kratkog odmora uz okrepu sendvić i sok, vozit ćemo se 8 km makadamskim putem do glavne ceste i nakon 10 km do Kulen Vakufa. (oko 32 km).

 

Po dolasku u Kulen Vakuf učesnici će biti smješteni u privatnim apartmanima/sobama. Poslijepodne je moguće organizirati izlet do starog grada Ostrovica (cca 10km).

 

II DAN, 28.09.2019. – SUBOTA

 

11:00 - Zborno mjesto: Trg u Kulen Vakufu

 

Biciklistička ruta: Kulen Vakuf - Martin brod - Očijevo – Bjelaj – Vrtoče – Kulen Vakuf

 

Ovo je najzahtjevnija tura ovog izleta. Kreće se sa trga u Kulen Vakufu prema Martin Brodu (lijeva obala Une), gdje nakon razgledavanja vodopada “Milančev buk”, učesnici nastavljaju prema selu Očijevo, uzdižu se na visoravni kroz sela iznad kanjona Unca idu prema  selu Bjelaj (ovdje je planirana pauza uz okrepu), zatim nastavak vožnje prema selu Vrtoče i spuštanje šumskom stazom do Kulen Vakufa. Ukupna dužina staze je cca. 70 km.

 

U čast ove manifestacije u Kulen Vakufu će biti organizirana “Kotlićijada” takmičenje kuhara.

 

Po povratku sa biciklijade, svi će imati priliku da degustiraju gastronomske specijalitete naših kuhara – takmičara. Tokom večeri biće organizirana dodjela priznanja svim učesnicima 2.MTB – NP “Una” uz pigodnu zabavu i druge animacijske sadržaje.

 

III DAN, 29.09.2019. – NEDJELJA

 

10:00 - Zborno mjesto: Trg u Kulen Vakufu

 

Biciklistička ruta: Kulen Vakuf – farma Kalati – Demirović brdo – Klisa – Kulen Vakuf

 

Ovo je kraća staza, vozi se uglavnom kroz manja sela, dužina staze cca 20 km. Nakon povratka biciklista u Kulen Vakuf organiziran je ručak i zvanični zvršetak maifestacije.

 


NAPOMENA: Preporučuje se upotreba brdskog bicikla.
 

 

CIJENA KOMPLETNOG ARANŽMANA IZNOSI 98,00 EUR PO OSOBI.

 

Cijena uključuje:

 

  • 2 spavanja sa doručkom, ručkom i večerom

  • Ulaznice u Nacionalni park “Una”

  • Vodiči biciklisti

  • Osiguranje

  • Osvježenje i sendvić - okrepa

 

 

PRIJAVE:

Domaćinstvo Una-Ostrovica, Kulen Vakuf

Kemal Štrkljević

Tel: 00387 62 987 859

Mail: odmaralisteostrovica-una@hotmail.com


 

 

JP Nacionali park “Una” doo Bihać

Tel: 00387 37 221 528,

Mail: marketing.jp.np.una@gmail.com

 

ORGANIZATORI: Domaćinstvo Una-Ostrovica iz Kulen Vakufa u suradnji sa JP Nacionalnim park “Una” doo Bihać i uz podršku Biciklističkog kluba “DAJ KRUG” iz Bihaća.

 


Household Una-Ostrovica from Kulen Vakuf in cooperation with JP National Park “Una” doo Bihac and Bicycle Club “DAJ KRUG” from Bihać invites you to 2.MTB - NP “Una” cycling camp in Kulen Vakuf from 27.-29. September 2019


The camp is organized on a friendly basis with the aim of meeting new people, enjoying the unspoiled nature, local cuisine. On bicycle routes you will get to know the magic of Una National Park, Kulen Vakuf area, hamlets of Una, Krka and Unca.

 


Information about the event program, registration and all other information can be found at the following link


We invite you to take a bicycle and  explor the emerald valley of the river Una to meet the magnificent scenes, where you will find many surprises in your  adventure.

 

PROGRAM

 

1st. DAY, 09/27/2019. - FRIDAY

 

12:00 - Meeting point: Entrance 1.Gorjevac (on the main road M5 Bihać - Sarajevo, at the top of the gorge from the settlement Ripač, right marked entrance), registration of participants will be done here.

 

Cycling route: Entrance 1.Gorjevac (Una National Park) - Strbački buk - Kulen Vakuf

 

Note: you will leave your cars in the parking lot of the entrance Gorjevac to the  National Park “Una” under the supervision of the Park ranger. At the end of cycling, the transport of chauffeurs by car was organized.

 

After registering all participants, we cycle the 14 km macadam forest path to one of the most beautiful waterfalls on the river Una - Štrbački buk, after a tour of the waterfall and a short break with sandwich and juice, we will ride the 8 km macadam road to the main road and after 10 km to Kulen Vakuf. (about 32 km).

 

Upon arrival in Kulen Vakuf, participants will be accommodated in private suites / rooms. In the afternoon it is possible to arrange a trip to the old town of Ostrovica (approx. 10km).

 

2nd. DAY, 09/28/2019 - SATURDAY

 

11:00 - Meeting point: Kulen Vakuf Main Square

 

Bike route: Kulen Vakuf - Martin Brod - Ocijevo - Bjelaj - Vrtoce - Kulen Vakuf

 

This is the most challenging tour of this trip. It starts from Kulen Vakuf main square towards Martin Brod (left bank of the Una), where after sightseeing the waterfall “Milancev Buk”, the participants continue towards the village of Ocijevo, ascend to the plateau through the villages above the Unac Canyon and head towards the village of Bjelaj (a break is planned here then continue towards the village of Vrtoce and descend through the forest path to Kulen Vakuf. The total length of the trail is approx. 70 km.

 

To commemorate this event, a "Kotlicijada" chef competition will be organized in Kulen Vakuf.

 

Upon returning from the bike tour, everyone will have the opportunity to taste the gastronomic specialties of our chefs - competitors. During the evening, awards will be organized for all participants of 2.MTB - NP "Una" with  entertainment and other animation contents.

 

3th. DAY, 09/29/2019 - SUNDAY

 

10:00 - Meeting point: Kulen Vakuf Square

 

Cycling route: Kulen Vakuf - Kalati farm - Demirovic hill - Klisa - Kulen Vakuf

 

This is a shorter track, driven mainly through smaller villages, with a length of approximately 20 km. After the return of the cyclists to Kulen Vakuf, a lunch and the official end of the event will be organized.

 

NOTE: It is recommended to use a mountain bike.

 

PRICE OF THE COMPLETE ARRANGEMENT IS 98,00 EUR PER PERSON.

Price includes:

- 2  overnight stay's with breakfast, lunch and dinner

- Tickets to Una National Park

- Cyclists guide

- Insurance

-Refreshments and sandwich

 

APPLICATIONS:

Una-Ostrovica Household, Kulen Vakuf

Kemal Štrkljević

Tel: 00387 62 987 859

Mail: odmaralisteostrovica-una@hotmail.com

 

JP National Park “Una” Ltd. Bihac

Phone: 00387 37 221 528,

Mail: marketing.jp.np.una@gmail.com

 

ORGANIZERS: Household Una-Ostrovica from Kulen Vakuf in cooperation with JP National Park “Una”  Bihac and  the support of the Bike Club “DAJ KRUG” from Bihać.