3. BRDSKA UTRKA "NACIONALNI PARK UNA" (Otkazana)

do događaja ostalo još -747 dana

Organizator i glavni pokrovitelj : JP Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać,

Službena stranica organizatora : www.nationalpark-una.ba

Partner i suorganizator : Sportsko društvo “Ultra“ Bihać

Direktor utrke: Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una

Koordinatori takmičenja : Rasim Junuzović Aći (SD „Ultra“),­­­ +387 61 192 466, sdultrabih@gmail.com

                                      Haris Hadžihajdarević (NP Una), +387 62 944 596, jp.np.una@gmail.com

 

                                                                                                    „3. Brdska utrka Nacionalni park Una“

                                                                                                       „3rd Una National Park Trail Run“

 

Opće informacije

„Brdska utrka Nacionalni park Una“ je sportsko-rekreativni događaj koju Nacionalni Park Una organizira od 2018. godine uz već postojeće sportske događaje i manifestacije koji se održavaju od početka uspostave ovog zaštićenog područja. Suorganizator takmičenja je Sportsko društvo “Ultra“ iz Bihaća koje daje stručnu i tehničku podršku u organizaciji kao i podršku u promociji događaja i ovog sporta.

I ove godine takmičenje se sastoji od dvije utrke na kružnim trasama koja se proteže kroz sjevernu zonu Nacionalnog parka. Glavna utrka je u dužini od 16 km, a kraća dužine 6,6 km.

Organizator zadržava pravo da izvrši manje izmjene u trasi i dužini staze kako bi stazu takmičarima načinili što atraktivnijom. 

Raspis u PDF formatu: http://nationalpark-una.ba/addDocuments/uploads/1582639762436869349.pdf

Mjesto, datum i vrijeme utrke

Mjesto održavanja: Nacionalni Park Una

Start i cilj : za obje utrke Štrbački buk na rijeci Uni (38 km od Bihaća).

Datum održavanja: 19.09.2020. godine (subota).

Start utrka: 10:30 sati

Lokalitet gdje se nalazi startna i ciljna pozicija i parking za vozila učesnika pronađite na slijedećem linku:

https://trail.viadinarica.com/bs/point/vodopad/strbacki-buk-una-national-park/19159462/

Trasa utrka i profili staza

 1. Glavna utrka se trči kružno u smjeru kazaljke na satu od najvišeg vodopada u Nacionalnom parku Una i na rijeci Uni Štrbačkog buka (start, 305 m/nm), šumskim putevima i stazama kroz pretežno šumski krajobraz. Dionica glavne utrke je dugačka 16 km
 2. Kraća utrka započinje u isto vrijeme i na istom startnom mjestu kao i glavna i jednim dijelom se      trči dionicom glavne utrke. Na trećem kilometru se nalazi skretanje za kraću utrku 6,6 km i biće vidno označeno

Mjerenje vremena i rezultati

Mjerenje vremena će se vršiti elektronskim čipom, a startni broj se isključivo stavlja na prsa takmičara i mora biti vidljiv tokom cijele utrke. Vremenski limit utrke iznosi 3 sata za glavnu utrku i 1,5 sa za kraću utrku. Neslužbeni rezultati obje utrke bit će objavljeni neposredno po završetku takmičenja, kao i na službenoj stranici organizatora. Pravo na žalbu traje tri sata po objavi neslužbenih rezultata. Nakon isteka prava žalbe, rezultati postaju službeni.

Napomene

 • Takmičari nastupaju na vlastitu odgovornost, bez mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora.
 • Takmičar prijavom potvrđuje svoju zdravstvenu sposobnost za ovakvo tamičenje
 • Takmičari daju suglasnost da organizator može koristititi filmski i fotogafski materijal snimljen za vrijeme takmičenja u promotivne svrhe
 • Takmičari su dužni strogo se pridržavati službenih oznaka na stazi koje usmjeravaju takmičare, a čine ih smjerokazi, oznake na drveću i plastične trake na slabije vidljivim skretanjima. Zbog pravila utrke, lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara, strogo je zabranjeno korištenje prečica i staza koje nisu označene.
 • Svako odstupanje od službeno označene staze za sobom povlači diskvalifikaciju takmičara što će se konrolirati na određenim tačkama duž staze.

Medicinska zaštita

Organizator će tokom utrke osigurati medicinsku zaštitu odnosno vozilo hitne pomoći sa medicinskim osobljem.

Okrepne stanice, prehrana i zbrinjavanje otpada

Okrepa je osigurana na startu, kao i dvije okrepne stanice duž staze glavne utrke i jedna okrepna stanica za kraću utrku. U ciljnom prostoru će pored toplog obroka biti osigurana i dodatna okrepa. Svi trkači sa vidljivo istaknutim i važećim startnim brojevima imaju pristup okrepnim stanicama.

Voda na okrepnoj stanici će biti dostupna samo u originalnoj tvorničkoj ambalaži. Vodu za piće će biti moguće natočiti i na startnoj poziciji u vlastitu bocu.

Smeće koje nastaje nakon konzumacije jela i pića, učesnici su dužni odložiti u posude predviđene za tu namjenu i postavljene su u krugu okrepne stanice, a iste takve će biti i duž staze nakon okrepne stanice.

Nagradni fond-glavna utrka 16 km

Ukupni  poredak

Muški :

1. Novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM, pehar i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 350,00 KM, pehar i diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

Žene :

1. Novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM, pehar i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 350,00 KM, pehar i diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

Trkači iz Bosne i Hercegovine

Muški :

1. Novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM, pehar i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, pehar i diploma

4. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

5. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Žene :

1. Novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM, pehar i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, pehar i diploma

4. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

5. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Trkači starosne dobi 55+ (samo ukupni poredak)

Muški :

1. Novčana nagrada u iznosu od 150,00 KM i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Žene :

1. Novčana nagrada u iznosu od 150,00 KM i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Takmičari starosne dobi 55+ su u obavezi prilikom registracije navesti da spadaju u kategoriju 55+, te prilikom podizanja startnih paketa organizatoru predočiti dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) kojim dokazuju da su stariji od 55 godina (rođeni 22.09.1965. godine i stariji).

Nagradni fond kraća utrka 6,6 km (nagrađuje se samo ukupni poredak M i Ž bez kategorije 55+)

1. Novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM, pehar i diploma

2. Novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

3. Novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, pehar i diploma

Startnina

Cijena startnine je 30 KM/16 Eura za uplate do 31.07.

Cijena startnine od 01.08. je 40 KM/21 Euro

Za grupne prijave od 10 i više trkača odobravamo popust od 20%. Navedene cijene vrijede za obje utrke.

Plaćanje startnine

Za uplate iz BiH :

Žiro račun: 1610000178320058

Primalac: Sportsko društvo “Ultra“ Bihać

Svrha uplate: Startnina/Kotizacija za utku „3. Brdska utrka Nacionalni park Una“

Za uplate iz inozemstva :

Payment instructions

PAYMENT SHOULD BE EFFECTED AS FOLLOWS :

BENEFICIARY BANK : RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT CODE : RZBABA2S

ADDRESS : ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH

DETAILS OF BENEFICIARY

IBAN CODE :BA391610000178320058

FULL BENEFICIARY NAME : SD ULTRA

FULL BENEFICIARY ADRESS : BEDEM 6

Prilikom uplate obavezno navesti ime i prezime, a za uplate iz inostranstva obratiti pažnju da trošak transfera ide na teret uplatioca.

Startnina uključuje i startni paket sadrži :

 • Startni broj sa imenom (za uplate do 31.08.)
 • Elektronsko mjerenje vremena uz korištenje čipova
 • Ručak poslije utrke
 • Okrepa tokom utrke
 • Dry -fit majica s logom NP Una i maskote takmičenja
 • Finišerska medalja
 • Diploma (diplomu u elektronskoj formi trkači mogu skinuti iz tabele sa rezultatima)
 • Ulaznica za NP Una – posjetilačka zona Štrbački buk – Lohovo
 • Ulaznica za pratnju za NP Una-posjetilačka zona Štrbački buk-Lohovo uz prethodnu najavu organizatoru utke
 • Promo materijal Nacionalnog parka Una i sponzora

Preuzimanje startnih paketa i registracija

Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti dan prije utrke 18.09.2020. god.u Gradskoj galeriji Bihać u centru grada, ulica Bosanska br. 15 u periodu od 10,00 do 20,00 h.

Na dan utrke startni paketi se preuzimaju na startnoj poziciji Štrbački buk na registracijskom pultu organizatora do 10,00 h.

Krajnji datum za online prijave: 06.09.2020. god. (nedjelja)
Nakon ovog datuma prijave su moguće samo putem e-maila ili na telefon organizatora. Organizator ne garantuje da ćete u tom slučaju dobiti službenu majicu utrke. Stoga vas ohrabrujemo da se prijavite online, do predviđenog roka.

Odustajanje i povrat novca:

 • Takmičari koji pošalju prijavu, a ne uplate startninu do krajnjeg roka smatraju se kao odustali
 • Takmičari koji odustanu do 06.09.2020., dobiće povrat pola startnine umanjenu za bankarske troškove
 • Takmičari koji odustanu nakon 06.09.2020. neće moći dobit povrat startnine, ali mogu preuzeti svoj startni paket.