Gljive

Konfiguracija terena i geomorfološka struktura tla u Nacionalnom parku Una, te različita nadmorska visina i raznolikost flore rezultirali su bogatim svijetom gljiva koji sa drugim oblicima života doprinosi raskošnom biodiverzitetu NP-a.
 
U suvremenom svijetu turizma, gljiva je sve interesantniji element turističke ponude. To otvara mogućnost za oblikovanje niza turističkih proizvoda na bazi gljiva. Potpuna zaštita u određenim zonama omogućuje nesmetan rast i razvoj velikog broja vrsta i familija gljiva što će bez sumnje i kod ljubitelja i istraživača pobuditi dadatni interes.
 
Raznolikost drveća u šumama parka: hrast, bukva, grab, enklave breze i topola, livade i proplanci su pravi tereni za vrganje, sunčanice, krasnice, koprenke, penjavice, vitezovke puževice, trubače, blagve, a prisustvo crnogorice smrče i bora opet otvara prostor za rujnice miške i druge gljive koje rastu u crnogorici. Ostaje mnogo mogućnosti da se gljiva koristi kao zanimljiv i atraktivan dio ukupne ponude parka.
 
Udruženje gljivara BLAGVA iz Bihaća surađuje sa Nacionalnim parkom i doprinosi turističkoj i istraživačko-naučnoj valorizaciji ovog zanimljivog dijela bioraznolikosti našeg kraja.