Kontakt informacije

Ured direktora JP NP „Una“ d.o.o.
Adresa: Bosanska 1, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 221 528
e-mail: info@nationalpark-una.ba
Služba za razvoj turizma, marketing i prodaju
Adresa: Hotel "Emporium", Irfana Ljubijankića 90, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 961 400
e-mail: marketing.jp.np.una@gmail.com
Služba za javne nabavke
e-mail: nabavke.jp.np.una@gmail.com
Nadzornička služba
Adresa: Info point Martin Brod, Martin Brod bb, Bihać
Tel: +387 62 944 876
e-mail: nadzornik.jp.np.una@gmail.com
Gdje se nalazimo?