Ulaz br. 2 Ćukovi

Ulaz br. 2 "Ćukovi" je pješačko biciklistički ulaz koji se nalazi uz lokalnu cestu R408 na ulazu u naselje Ćukovi koja vodi ka unutrašnjosti NP-a tj. Štrbačkom buku, Kulen Vakufu i Martin Brodu. Ovaj ulaz je povremeno u funkciji i ujedno predstavlja početak tematske poučne staze „Putevima prošlosti“ dužine 4,5 km koja vodi do Štrbačkog buka. Staza je opremljena je sa 11 poučnih tabli o kulturnoj baštini Nacionalnog parka i njegovih kontakt zona. Staza nije zahtjevna i prva dionica u dužini od 1 km predstavlja uspon, a nakon toga nastavlja po kliševićkom platou koji vodi ka ruševinama kule Klišević, nakon koje staza lagano ide niz padinu sve do rijeke Une i samog lokaliteta slapova. Duž staze su postavljene i dvije nadstrešnice sa klupama i stolovima kako bi se posjetitelji mogli odmoriti. Nepuni kilometar od ulaza br. 2 se nalazi prvo odmorište sa nadstrešnicom i pitkom izvorskom vodom-Bukovac. Staza je označena putokazima i planinarskim oznakama (markacijama).

Ova staza je namjenjena samo za pješačenje i biciklizam, te strogo je zabranjen pristup motornim vozilima (automobil, motocikl, quad i sl.) osim ulaska motornih vozila osoba koji su vlasnici nekretnina u ovom dijelu NP-a (automobil i traktor).

Parking se nalazi sa druge strane ceste tj. preko puta ulaza br. Ćukovi.