Mušičarski revir Unac

Unac je poseban dio mušičarskog revira br. 1 Martin Brod. 
Revir „Unac“ se proteže od tačke koja se nalazi 100 m uzvodno od mosta na rijeci Unac, nizvodno do Sastavaka tj. ušća Unca u Unu, te dalje nizvodno kratkim dijelom toka rijeke Une do tzv. Srušenog mosta gdje završava ovaj posebni dio revira. Za ovaj dio revira je određena posebna cijena ribolovne dozvole koju možete pogledati u Cjenovniku.