Mušičarski revir br. 1 Martin Brod

Revir br.1 „Martin Brod“ namjenjen samo za mušičarenje (fly fishing), obuhvata dio posebnog revira Unac na istoimenoj rijeci. Revir počinje 100 (stotinu) metara uzvodno od mosta kod manastira Rmanj, te se nastavlja nizvodno rijekom Unac do lokaliteta Sastavci gdje se Unac ulijeva u rijeku Unu i završava posebni dio revira Unac.Revir se dalje proteže vodotokom rijeke Une nizvodno do tačke zvane „Kamen“ kod zaseoka Palučci na rijeci Uni. Sveukupna dužina ovog revira je 7,5 km unutar kojeg je i posebni revir Unac. Revir je popularno mušičarsko odredište u kojem pretežno obitavaju autohtone vrste potočna pastrmka i lipljen, a isto tako i alohtona kalifornijska pastrmka koja je naseljena poribljavanjem 60-tih godina prošlog stoljeća.