Legenda o Ostrovici

Za zidine Ostrovice veže se legenda o ženi, živoj uzidanoj u zidine. Narod je tom pripovijedao ovako:

Nekad davno zidari su zidali stari grad Ostrovicu. Ali što bi po danu sazidali, to bi se po noći srušilo. Jedan od zidara usnije san, u kojem mu bješe objavljeno kako vile ruše zid. U snu su mu rekle da će ga stalno rušiti, sve dok u njega ne uzidaju živu ženu. Isti dan donese im jedna mlada žena ručak, a zidari je zgrabiše i živu uzidaše u zid kako su vile i tražile. Sirota žena kod kuće je imala dojenče, pa joj onako uzidanoj iz dojki poče curiti mlijeko, upravo ondje gdje se i danas gledavši iz Kulen Vakufa, vidi bijela pruga kao trag na stijenama podno zidina Ostrovice.

Za tu prugu okolni svijet je dugo vremena vjerovao da se radi o okamenjenom mlijeku ove uzidane nesretnice. Zbog toga su nerotkinje strugale sivo-bijeli prah sa stijena i pile sa vodom, vjerujući da će postati blagoslovljene. Druge su opet hodočastile ovamo da se poklone „okamenjenom mlijeku” uzidane sirotice. Pruga je dugačka nekoliko metara, a debela nekoliko centimetara. Dabome da ima sa mlijekom sličnost, jer liči na krečno mlijeko.