Mušičarenje

Kao svugdje u svijetu gdje su ljudi nastanjeni uz vodu, još od vremena Japoda ribolov je vrlo zastupljena tradicionalna aktivnost kod stanovništva koje nastanjuje područje današnjeg Nacionalnog parka "Una", a što je ostalo izraženo i do današnjih dana.

Sportsko rekreativni ribolov u novije vrijeme predstavlja najzastupljeniju razonodu i za zaljubljenike prirode koji kao turisti posjećuju Nacionalni park uživajući u ribolovu mušičarenjem (fly fishing), kao i u drugim načinima ribolova koji su uobičajeni i dozvoljeni na bistrim i hladnim vodama rijeka Una i Unac. Proglašenjem Nacionalnog parka "Una" pa samim tim jednog dijela vodotoka Une, Unca i Krke zaštićenim, zakonodavac nije predvidio da strogim režimom zaštite zabrani ribolovne aktivnosti, već da iste uklopi sa predviđenim zaštitnim mjerama kao primarnim zadacima, a sa druge strane sa cjelokupnom turističkom ponudom Nacionalnog parka, Grada Bihaća i Unsko sanskog kantona.

Na određenim dijelovima spomenutih vodotoka organizirani su ribolovni reviri i to:

  • 3 revira za mušičarenje (fly fishing) na rijekama Una i Unac;

Uspostavljeni ribolovni reviri u Nacionalnom parku Una

Mnogim ribolovcima iz regije i cijele Europe poznati su dosadašnji reviri za mušičarenje Unac i Una, a novom organizacijom ribolova stvoreni su uvjeti za daljnju popularizaciju ovog sporta na ove dvije rijeke.

Posebno ističemo 3 revira za mušičarenje koji predstavljaju u regionu jedinstvene ribolovne revire za zaljubljenike mušičarenja:

  • Revir br. 1 "Martin Brod" u dužini od 7,5 kilometara u sklopu kojeg se prostire i posebni dio revira "Unac" dužine 900m
  • Revir br. 1B "Kulen Vakuf" dužine 1,5 kilometar
  • Revir br. 3 "Bjelila - Loskun" u dužini od 4 kilometara

U navedenim revirima najviše su zastupljene vrste:

  • potočna pastrmka /Salmo trutta/ koja se lovi u periodu 01.03.-30.09.
  • lipljen /Thymallus thymallus/ koja se lovi u periodu 01.05.-30.09.