Crkva sv. Trojice

Srpski pravoslavni hram "Svete Trojice" nalazi se u Bosanskim Doljanima odnosno centralnom dijelu posjetilačke zone Štrbački buk-Lohovo. Hram je po svemu sudeći izgrađen na „starinskoj svetinji“ odnosno ruševinama kasnoantičke crkve, a koju je ovdašnji narod odvajkada nazivao Crkvinom. Prema načinu gradnje i nalazima, raniju zgradu je moguće datirati u kasnoantičko doba odnosno V i VI vijek nove ere. U ruševini su kao spolije otkriveni fragmenti rimskog natpisa i urna japodskog tipa na kojoj se spominju Aurelius Clementinus i Aurelius Maxsimus.

Krajem XIX vijeka, na ovim starinskim ruševinama je u vrijeme svog službovanja paroh Stevan Kovačević podigao malu kapelu. Crkva je završena i osvećena 1894. godine od mitropolita dabrobosanskog Georgija Nikolajevića. Hram je uništen tokom proteklog rata, a njegova obnova je završena u periodu 2012-2014 godina.