Vodozemci

 

Velika zelena žaba

Latinski naziv: Rana ridibunda
Porodica: Ranidae
Veličina: cca 12-17 cm

Izgled i način života:

Tijelo joj je pokriveno sitnim bradavicama i crnim pjegama po leđima. Najveća je od zelenih žaba i ujedno najveća europska žaba. Glava im je velika, a zadnje noge dugačke, sto im pomaže u skakanju. Boja velikih zelenih žaba varira i može biti tamnozelena, braon ili siva, ponekad sa svijetlozelenim prugama. Vrlo je proždrljiva i hrani se kukcima, puževima, gujavicama, ribama, punoglavcima, vodenjacima, žabama i pticama.

Stanište:

Širokorasprostranjena vrsta koja preferira otvorena, topla staništa obrasla gustom vegetacijom. Trajno živi u vodi ili pored nje - u baricama, barama, jezerima, rijekama i planinskim potocima. Česta je i u planinskim krajevima i mjestimično dopire i preko 2 500 mnv.

 

Daždevnjak

Latinski naziv: Salamandra salamandra
Porodica: Salamandridae
Veličina:  20-25 cm

Izgled i način života:

Tijelo je izduženo sa četiri noge podjednake dužine. Krupne je i robusne građe. U različitom stupnju prekriven je žutim tačkama ili crtama. Mogu biti gotovo sasvim crni, dok kod drugih može prevladavati žuta boja. Ponekad se mogu naći i nijanse crvenog i narančastog. Kao obranu koristi svoju obojenost i bijelu tekućinu koju izpušta iz paratoidnih žlijezdi koja iritira usta i oči predatora. Hrane se beskralješnjacima šumskog tla, najčešće gujavicama, puževima i kukcima.  Ličinke se hrane sitnim vodenim beskralješnjacima kao što su račići, kolutićavci i ličinke kukaca.

Stanište:

Odabir su im vlažna i sjenovita staništa, te zaštićeni obronci prekrivreni listopadnom ili miješanom šumom, sa vodotocima. Najčešće žive na nadmorskim visinama do 800 m. Provode mnogo vremena u zaštićenim skrovištima, a najaktivniji su na površini tijekom vlažnih, blagih noći.


Veliki vodenjak

Latinski naziv: Triturus cristatus
Porodica: Salamandridae
Veličina: do 20 cm

Izgled i način života:

Mužjaci su krupniji od ženki i posjeduju neparni kožni nabor duž leđa koji se prekida u korijenu repa. Leđna strana tijela je tamna, maslinasto-zelena ili mrka, dok je trbušna strana žuta ili narandžasta sa krupnim crnim, često spojenim pjegama. Na bokovima tijela i u vratnom regionu se uočavaju sitne bijele tačke. Ženke su svijetlije i bež kožnog nabora na leđima.  Hrane se crvima, puževima, insektima, vodenim larvama, malim račićima, punoglavcima i to obično noću rade te hranu detektuju pomoću čula sluha i mirisa.

Stanište:

Živi u mirnim vodama ravnica, obraslim vodenim biljem, relativno dubokim jezerima brežuljkastih i brdskih predjela do 1 000 mnv. Skoro nikad ne napušta svoje vodeno stanište. Na zemlji se može naći u raznim staništima blizu vode što uključuje i obradive površine, šume, kamenje, ispod palih drva ili pod pokrovom lišća, gusta trava i pukotine u zemlji.