Bučnica

U davna su vremena uz neke mlinove postojale i bučnice.

Bučnice predstavljaju jednostavan sistem pranja (vlačanja) tkanina na prirodan način bez upotrebe bilo kakvih pomoćnih sredstava, samo snagom vode. Danas bismo ih zbog te činjenice mogli nazvati „eko veš mašinama“.

Funkcionisanje bučnice

Kao i kod mlina, voda se kroz vratašca upušta u svodno (žljebu), a onda u bučnicu gdje se i odvija proces pranja tkanina. Za razliku od mlina, potegača koja predstavlja ručku povezanu sa vratašcima iznad svodna, ima više nivoa kako bi se vršilo regulisanje protoka vode odnosno snaga i pritisak vode u bučnici tokom pranja.

Bučnica je u stvari drvena kaca (bure) od hrastovog drveta koja pri vrhu ima drvene proreze (razreze), kako bi se voda većim dijelom izlijevala kroz njih, a ne preko oboda ove posude.

Na ovaj način se sprječava da voda uslijed jake centrifugalne sile ne izbaci tkanine koje se peru van bučnice. Postupak pranja u bučnici daje sliku ključajuće hladne vode.

Snaga ključajuće vode omogućava efikasno pranje raznih vrsta tkanina poput deka, jorgana, ćilima, ponjava, biljaca i nekih vrsta odjeće.

Po završetku pranja, tkanine se vade iz bučnice i cijede, a potom suše na drvenim prečkama.

Neke od posljednjih bučnica u Parku još je moguće vidjeti samo u Martin Brodu.