Ptice

Na temelju podataka promatranja i proučavanja ptica na širem području Nacionalnog parka zabilježeno je više od 120 vrsta ptica. S obzirom da je područje Balkanskog poluotoka jedno od migracijskih koridora selidbe ptica prema Africi, posebice u preletu ili kao odmorište, na temelju literaturnih podataka i podataka o ornitofauni šireg područja možemo očekivati da broj vrsta ptica prelazi 160 vrsta. Do sada nisu zabilježene endemske svojte ptica na području Nacionalnog parka.Ornitofauna promatranog područja je zanimljiva zbog prisustva pojedinih rijetkih i ugroženih vrsta, te zbog velikog broja pjevica.

Vrlo interesantna vrsta je veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) koji je prilično ugrožen zbog prekomjernog lova i smanjenja neophodnih šumskih staništa,a obitava u prijelaznim-zaštitnim zonama Nacionalnog parka. Zanimljivo je spomenuti da ovdje obitava i lještarka (Tetrastes bonasia) koja je prilično rijetka i skrovita vrsta, a nastanjuje šumska staništa.Često se viđa u sjevernim dijelovima NP-a na području Doljana.Lještarka je u većini Europe ugrožena različitim šumskim zahvatima, gradnjom cesta i prekomjernom sječom i krčenjem šuma.

Valja istaknuti i kosca (Crex crex), jednu vrlo rijetku i ugroženu pticu karakterističnu za vlažne travnjake i livade koje se prostiru oko jednog dijela vodotoka parka. Moramo spomenuti i bogatstvo ptica dupljašica, u prvom redu djetlića (Piciformes), sova (Strigiformes), sjenica (Paridae), te poludupljašica iz skupine muharica (Muscicapidae). Ovdje su prisutne i brojne druge zaštićene ptičje vrste, među kojima svakako treba naglasiti surog orla (Aquila chrysaetos) i sivog sokola (Falco peregrinus).