Leptiri

Leptiri

Latinski naziv: Lepidoptera

Jedan od najboljih pokazatelja zdravog  i uravnoteženog ekosistema je obilje raznih vrsta leptira. Dosad je u Nacionalnom parku Una utvrđeno 75 vrsta leptira, a pretpostavka je da se taj broj kreće preko stotinu.

Leptir je koristan kukac jer prenosi pelud I tako omogućuje razmnožavanje biljaka.Potpuno razvijeni leptiri obično žive kratko vrijeme,neki mogu i prezimiti, ali kao i svakom hladnokrvnom kukcu treba im sunce da ihugrije i omogući im let.

Nema naučne osnove po kojoj bi se razlikovali dnevni i noćni leptiri. Osnovna razlika je da su dnevni leptiri živih boja i lete danju, dok su noćni aktivni noću i tamne su boje. Hrane se najviše nektarom, a nekima je probavilo zakržljalo pa se i ne hrane.