Rafting HUT "ADUNA"

Rafting
Una je prirodna granica izmedu BiH i R Hrvatske, duga 212,5 km. Izvire kao tipično krško vrelo uzlaznog tipa okruženo strmim, gotovo okomitim stjenama. Zbog sedrenih barijera, stvara brojne vodopade od kojih je najveći u Martin Brodu (54 m), gdje prima i prvu veliku pritoku, Unac.

U slivu rijeke Une, u podzemnim vodama Grmeča, živi čovječja ribica, oko Une raste oko 170 vrsta Ijekovitih trava a po Uni je jedna biljka dobila i ime - Campanila unensis, unska zvončica; u toj rijeci živi 29 vrsta ribe, znamenita je pastrvska voda. U unskim pjeskovitim naplavama mogu se vidjeti mali rakovi, siguran znak čiste vode, a raspjevan izgled korita Une i igre slapova i bukova rezultati su živog dugotrajnog i rijetkog biokemijskog procesa stvaranja sedre bez koje Una ne bi bila ono sto je..

U Grmuškom kanjonu mogu se ugledati divokoze, a zbog svih ovih i jos nekih ne spomenutih karakteristika Una je pravi raj za raftingaše. a dionica nizvodno od dvadeset metarskog Štrbackog buka rafterima pruža uzbuđenja i Ijepotu.

Kontakt:

HOTEL PARK

Ul. 5 Korpusa 3 BIhać,

Telefon:    +387 (0) 37 221 431, 226 431
Faks:    +387 (0) 37 228 428

email: info@aduna.ba 

web: http://www.aduna.ba