Rafting HUT "ADUNA"

 

Raspolažemo sa 3 mala čamca (8+1 osoba) i 2 velika čamca (10+1 osoba).

Etape u ponudi:

Štrbački Buk-Loskun-Lohovo

Kostela –Grmuša

Martin brod- Kulen Vakuf

Kostela-Bosanska Krupa

Kostela-Salihovica

 

Kontakt informacije:

www.aduna.ba

E-mail: info@aduna.ba

Hotel "Park" i Uprava- Ul. 5. Korpusa 3, Tel: +387 (0)37 226 394, Fax: +387 (0)37 226 381

Hotel "Ada" i Kamp "Orljani"- Ul. Put 5. Korpusa, Tel: +387 (0)37 318 100, Fax: +387 (0)37 318 109

Restoran "Sunce" - Ul. Put 5. Korpusa, Tel: +387 (0)37 310 487