Projekat EcoSUSTAIN

J.P. Nacionalni park „Una“ jedan je od partnera koji vrši implementaciju projekta pod nazivom EcoSUSTAIN – „Ekološki održivo upravljanje zaštićenim mediteranskim područjima na temelju unaprijeđene naučne, tehnološke i upravljačke baze znanja“, a čija implementacija je počela 1. novembra 2016. godine i predviđeno je da traje do 30. aprila 2019. godine. Ovaj projekat je financiran is EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020 čiji cjelokupni budžet iznosi 1.753.226,36 €. U projektu pored J.P. NP „Una“ sudjeluje 10 partnera iz Italije, Grčke, Španije, Hrvatske i BiH.

Projekat EcoSUSTAIN predstavlja zajedničku suradnju u cilju održavanja bioraznolikosti i prirodnih ekosistema putem jačeg upravljanja i umrežavanja zaštićenih područja kroz izgradnju kapaciteta, inovativnih tehnologija i unaprijeđenja baze znanja menadžmenta. Pored poboljšanja upravljanja i umrežavanja zaštićenih područja, izgradnjom kapaciteta i pilot provedbom inovativnih rješenja za praćenje kvalitete vode u zaštićenim područjima vršit će se praćenje kvalitete vode i to najsuvremenijom ICT tehnologijom koja omogućava primanje izravnih informacija direktno preko bove koja će biti opremljena senzorima i instalirana na određenim lokacijama u zaštićenim područjima od kojih je jedno i Nacionalni park „Una“. Odabrani senzori pratit će u realnom vremenu određene parametre potrebne za određivanje kvalitete vode, s čim ćemo obezbijediti dugoročno praćenje na temelju satelitske obrade podataka.

Tokom trajanja projekta predviđene su razne aktivnosti čiji cilj je pored mjerenja kvalitete vode raditi na problemu nekoherentnog i segregiranog upravljanja zaštićenim područjima kao samoodrživih jedinica, za koje se vjeruje da ometaju zaštitu i promicanje mediteranskih izvora, kao i održavanje bioraznolikosti i prirodnih ekosustava; bolje očuvanje zaštićenih područja direktnim sudjelovanjem lokalnih institucija u projektnim aktivnostima; razmjena dobivenih rezultata mjerenja i uporednjivanje istih sa drugim zaštićenim područjima koja sudjeluju na ovom projektu. Po završetku projekta stečeno znanje i tehnoligije će biti preneseni relevantnim institucijama i drugim zainteresiranim partnerima.