PRAVILA PARKA

Posjetitelji i vlasnici nekretnina u NP Una tokom boravka u ovom zaštićenom području se moraju pridržavati određenih pravila i propisa kako bismo zaštitili sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze u Nacionalnom parku.

Molimo Vas da se pridržavate svih pisanih uputa i upozorenja službenih osoba u obostranom interesu.

U NP nije dozvoljeno:

 • bacati smeće i opuške od cigareta van mjesta označenih za tu namjenu
 • šarati i oštećivati klupe, stolove, poučne table i turističku signalizaciju, kao i sav ostali parkovski mobilijar
 • kretati se van označenih pješačko-biciklističkih staza i puteva
 • uništavati gljive, kao i brati ih bez odobrenja Upravitelja
 • oštećivati drveće i ostalo raslinje
 • vikati, stvarati glasne zvukove i glasno slušati muziku - budite tihi
 • fotografisati u komercijalne svrhe bez odobrenja upravitelja JP NP Una d.o.o. Bihać
 • voditi psa bez povodca
 • kampirati u Parku osim na mjestima koja su određena i uređena za tu namjenu
 • ložiti vatru u otvorenom prostoru osim na mjestima koja su određena i uređena za tu namjenu
 • ispaša stoke bez odobrenja Upravitelja
 • ribolov na mjestima koja nisu određena za ribolovne aktivnosti, kao i ribolov bez validne ribolovne dozvole
 • nositi vatreno oružje ili bilo koje drugo oružje pogodno za lov
 • uznemiravati i hraniti životinje
 • uništavati ptičja gnijezda i uzimati jaja životinja
 • unositi i puštati strane (alohtone) vrste
 • kupati se na mjestima koja nisu određena za tu namjenu
 • hodati po sedrenim barijerama i skakati sa slapova i vodopada u Parku
 • vršiti plovidbu i podvodne aktivnosti u rijeci Uni bez validne ulaznice i na dionicama riječnog toka koje nisu određene za ovu namjenu
 • vršiti plovidbu i podvodne aktivnosti u rijekama Unac i Krka