Izleti i edukativne avanture

Nacionalni park Una je obogatio svoju ponudu izradom programa obilaska u Nacionalnom parku, a radi se o jednodnevnim izletima edukativnog karaktera, namijenjenim za djecu osnovnih i srednjih škola.

Edukativni programi za djecu su osmišljeni tako da se putem radionica i planiranih aktivnosti u okviru odabranog programa obilaska Nacionalnog parka Una, razvija zdrava komunikacija između učesnika, u ovom slučaju djece, i da kroz zabavu i rekreaciju djeca formiraju svijest o važnosti zaštite i očuvanja prirode kroz upoznavanje i promoviranje prirodnih vrijednosti Parka.

Programi i edukativne radionice su koncipirani na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem, u suradnji s drugom djecom i našim interpretatorima steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici.

Također nudimo za grupe jednodnevni razgled stare jezgre grada Bihaća u pratnji vodiča.

Programe obilaska Nacionalnog parka Una možete pogledati na našoj web stranici putem linka:

http://nationalpark-una.ba/addDocuments/uploads/1484308831979844140.pdf

Za sve informacije možete se javiti na kontakt telefon/fax: +387 37 221 528 ili na e-mail: jp.np.una@gmail.com i marketing.jp.np.una@gmail.com