Nacionalni park UNA | Važno obaviještenje
Važno obaviještenje
S obzirom da se šira javnost već duže vrijeme pogrešno informiše od strane uposlenika nekih osiguravajućih kuća na području Unsko-sanskog kantona i da se tako šire dezinformacije vezano za naplatu i korištenje sredstava odnosno posebne naknade za zaštitu voda prilikom registacije vozila, ovim putem Vam želimo skrenuti pažnju javnosti da JP Nacionalni park „Una“ nije korisnik tih sredstava. Želimo istaknuti da je temeljem člana 171.Zakona o vodama (Sl.novine F BiH, broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH na 13. Sjednici, održanoj u Sarajevu 13.juna 2007. godine donijela Odluku o visini posebnih vodnih naknada i da se naknada uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda Unsko-sanskog kantona. Dakle, JP Nacionalni park "Una" nije korisnik navedenih sredstava.Datum objave: 2012-09-26 Izvor: Nacionalni park "Una"
Kontakt Galerija Marketing Video Publikacije
© nationalpark-una.ba 2011 - 2016 | Sva prava pridržana. Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.
Stranica je najbolje prikazana koristeći Mozillu Firefox ili Google Chrome!
developed by Amar Vuković