Održan radni sastanak Mreže Sava Parks

Predstavnici organizacija iz 4 zemlje Savskog sliva okupili su se u petak 19. maja 2017. godine, na radnom sastanku Mreže Sava Parks u Samoboru nastavljajući suradnju na očuvanju rijeke Save koje je započela 2014. godine. Tema sastanka bila je prijava projekta “Zajedničko upravljanje invazivnim vrstama u slivu rijeke Save” na Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020.

Cilj projekta je smanjiti fragmentaciju ekosustava i poboljšati povezanost staništa transnacionalnog ekološkog koridora rijeke Save razvijanjem sektorskih mjera za praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje invazivnih vrsta na zaštićenim područjima u slivu rijeke Save. Važno je predlagati mjere za usklađivanje sektorskih politika radi poboljšanja upravljanja koridorima i obnove staništa u slivu rijeke Save. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, od travnja 2018. do ožujka 2021. godine. Vrijednost projekta je 1,5 milijuna eura.

Na Svjetski dan močvara i močvarnih staništa 02.02.2015. godine predstavnici 20-ak institucija i nevladinih udruga iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije te njemačke zaklade EuroNatur potpisali su “Deklaraciju mreže Sava Parks”. Taj datum smatra se i početkom djelovanja Mreže Sava Parks. Potpisnice, od kojih je jedna i Nacionalni park Una, potpisivanjem deklaracije su preuzele odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz Savu i obvezale se na prekograničnu suradnju kako bi se u skladu s održivim razvojem jačalo i štitilo prirodno bogatstvo i kulturno nasljeđe Europe.