45. Una regata-sastanak sa Načelnikom Općine Bosanska Krupa

Danas je u Općini Bosanska Krupa povodom 45. Internacionalne Una regate upriličen sastanak načelnika Armina Halitovića sa predstavnikom JP Nacionalni park Una d.o.o. Harisom Hadžihajdarevićem, a na kojem su prisustvovali Elmir Rekić kao predstavnik koncertne agencije Stage Art iz Bihaća i koordinator Una regate za kulturno zabavni dio programa ove manifestacije i Kasim Šertović iz Ureda odnosa s javnošću Općine Bosanska Krupa.

Sastanak u vezi 45. Una regate sa načelnikom Halitovićem pokušavao se dogovoriti od strane predstavnika NP Una od prošlog mjeseca, ali je tek nakon medijskih natpisa i izraženog nezadovoljstva Općine Bosanska Krupa sa organizacijom Una regate, došlo do organizacije sastanka. Predstavnici organizatora Una regate su na sastanku između ostalog mogli čuti i konkretne razloge koji su doveli do nezadovoljstva Općine obzirom da oni nisu vidljivi u tekstu Otvorenog pisma Općine Bosanska Krupa upućenom medijima, a tiču se se izražene želje Općine Bosanska Krupa da se organizira koncert neke od regionalnih muzičkih zvijezda na ceremoniji zatvaranja 45. Una regate.

Predstavnik NP Una je Načelniku kratko prezentirao financijske troškove ranijih događaja i izostanak podrške za organizaciju ranijih Una regata. Prezentiran je tok priprema ovogodišnje Regate, kao i osvrt na ranije tj. period od kako je NP Una preuzeo nezahvalnu ulogu organizacije ove manifestacije, kao i problemima kojima se organizator susreće, te općenito odnosa prema ovoj tradicionalnoj "Krajiškoj priredbi sporta i zabave" kojoj organizatori, više manje prepušteni sami sebi, pokušavaju polako vratiti raniji sjaj. Pri tome je istaknuto kako su protekle dvije Una regate financirane gotovo 80 % sredstvima malog preduzeća JP NP Una, a da za prošlogodišnju Una regatu nijedna od tri općine odnosno grada kroz čije teritorije Regata prolazi nisu za ovu manifestaciju osigurala financijska sredstva ili bilo koji drugi vid podrške.

Tokom sastanka Općina Bosanska Krupa nije izrazila interes niti se razgovaralo o glavnom dijelu programa vezanom sportsko rekreativne sadržaje i tehničku organizaciju ovog dijela događaja već isključivo za kulturno zabavni sadržaj i mogućnost organizacije koncerta neke od regionalnih muzičkih zvijezda u Bosanskoj Krupi. Pored problema financiranja ove manifestacije, a za koju je u najbolja vremena izdvajano od strane svih nivoa vlasti i do 150.000 KM uz brojne sponzore, Načelniku je predstavljena suradnja i partnerstvo NP Una sa agencijom Stage Art, kojom je dogovoreno da se zbog nedostatka financija koncerti regionalnih muzičkih zvijezda mogu organizirati isključivo na komercijalnoj osnovi i/ili sponzorstvom i pokroviteljstvom obzirom da NP Una kao organizator za takve zahtjeve i želje nema financijska sredstva. Upravo je na takvoj osnovi dogovoren koncert Prljavog kazališta u Bihaću gdje rizik organizacije preuzima u potpunosti Stage Art. Sukladno dogovoru sa organizatorom i želji da kroz svoju djelatnost podrže ovu manifestaciju kojoj su mnogi davno okrenuli leđa, koncertna agencija Stage Art, obzirom da nema podršku od organa vlasti, a skromnu tehničku podršku daje NP Una kao organizator, prinuđena je sponzortsvo tražiti od privrednih subjekata i općina koje iskažu interes, te svoje odluke o izvođaču i mjestu održavanja koncerta bazirati isključivo na toj osnovi. Takav koncept je predstavljen i ponuđen Općini Bosanska Krupa.

Na kraju sastanka načelnik Halitović je izrazio želju da se u sklopu Una regate za Krupljanke i Krupljane, goste i učesnike Regate priredi koncert neke od regionalnih muzičkih zvijezda kojeg bi Općina Bosanska Krupa jednim dijelom financijski podržala odnosno pod uvjetom da se za ovu svrhu uspiju iznaći dodatna sredstva i sponzori koji bi sa Općinom sufinancirali ovaj dio Programa Una regate u Bos.Krupi na čemu će aktivno raditi i koncertna agencija.
Ukoliko se zatvori financijska konstrukcija, u narednim danima javnosti će se prezentirati koja muzička zvijezda će svojim nastupom prirediti spektakl i upotpuniti ceremoniju zatvaranja 45. Una regate u Bosanskoj Krupi.
Ostali dio Programa Una regate će se odvijati planiranim tokom, a o kojem na ovom sastanku nije bilo govora .