Razglednice sa Une - Magic of Tuffa


Reklo bi se da nijedna voda nema toliko tako malih, a tako bučnih slapova, kao ova krajiška voda. Ko zna otkud to dolazi, valjda od male strmine korita i mnogo stijenja u njemu preko kojega se slivaju slapovi, a ponegdje tako da grade čitave male vodene zavjese u kojima na suncu drhte i trepere dugine boje. Una tada dođe kao kakva nevjesta, ogrnuta nevještačkim velom i silno bojama išarana. Književnik ovako opisa slapove, a šta nauka kaže, pogledajte u video prilogu...

Kroz stoljeća koja su prošla sedra se polako taložila i taložit će se, te tako stvarati nove kaskade, slapove, bukove, oduševljavajući neke nove generacije, a Una će, znajući da joj po ljepoti nema ravne, ponosno teći i nositi ime jedne i jedine.