Razglednice sa Une - Unac

Unac, planinska rijeka kratkog, ali vrlo brzog toka jedna je od najznačajnijih pritoka Une. I kako krajiškoj princezi dadoše ime Jedina, tako Unac često nazvaše Jedinstvenim. I to, ne samo zbog čistoće vode i prekrasnih obala, već i zbog načina na koji ova rijeka nastaje. Ne može se reći da Unac izvire, jer za rijeke uobičajen izvor kod njega i ne postoji. Stvaraju ga voda iz desetine vrela na Šator planini koje se nakon kratkog puta stapaju u tri potoka: Šatorski, Brzicu i Rijeku. A kad se ta tri potoka susretnu i spoje, ispod Momčilove kule nastaje Unac.

I nije Unac samo jedinstven po svom izvoru već i po kilometrima dugom toku gdje u više navrata nestaje s površine zemlje pretvarajući se u ponornicu. Dešava se to kada šumski potoci i vrela, koje duž čitavog toka prima u zagrljaj, presuše, a Unac ostane bez dovoljno vode. Na ovim mjestima nastaju mala jezera sa toplom vodom punom ribe, a Unca na tim mjestima kao da nikad nije bilo.

No, nedugo nakon tog mjesta, on se ponovo pojavljuje, nastavljajući svoj put, žureći sve brže prema Martin Brodu, gdje se nakon 66 kilometara samostalnog toka susreće sa Jednom i Jedinom, oplemenjujući je sa svojom iznimnom čistoćom i hladnoćom.

Potom će Unac i Una nastaviti zajedno teći ka smaragdnoj dolini, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Novom, Bosanskoj i Hrvatskoj Kostajnici, sve do Jasenovca, stvarajući neke nove, prekrasne prizore i uljepšavajući život ljubiteljima prirode.