Razglednice sa Une - Friends of River Una

Brojne prijatelje iz zemlje i svijeta Jedna i Jedina ima. Među najvećim zasigurno su članovi Udruženja „Unski smaragdi“ koji od davne 1985. godine brižno čuvaju svoju ljepoticu. Redovno organizuju akcije čišćenja i uređenja njenih obala, iz generacije u generaciju rade na podizanju nivoa ekološke svijesti, a od osnivanja Nacionalnog parka, učestvuju u turističkoj promociji sa akcentom na razvoj dječijeg turizma.

Kada bismo navodili šta su Unski smaragdi od dana kada ih je poznati ekolog Boško Marjanović prvi put okupio, pa sve do danas uradili za rijeku Unu, trebalo bi nam mnogo vremena, jer Unski smaragdi nikada ne odustaju. Oni iz godine u godinu svoje aktivnosti proširuju učeći nove generacije kako da vole i štite ovu jedinstvenu rijeku.